Hjorteds Antikvariats logotyp
Hem Böcker Beställ Information

 

Böcker : Konst

   
Uppdaterad: 2011-05-11
Förkortningar...
ID Bok Pris
008092
Gilot, Françoise/Lake, Carlton.
Life with Picasso
Nairobi:Thomas Nelson and Sons Ltd, 1965. 220x150 mm. Clbd. 348s, ills o foto sv/v
70:-
007156
Goya, Francisco
Pinselzeichnungen
Wiesbaden:Im Insel-Verlag, 180x110 mm. Pappband. Innehåller 32 bilder, samt förteckning och beskrivning, Insel Bücherei Nr. 570, tillskrift
40:-
006347
Granath, Olle m.fl
Marc Chagall. Moderna Museet 25.9-5.12.1982
Stockholm:220x220 mm. Pappband. 159s ill sv/v och färg Tryck: Bohusläningen, Uddevalla. Inklistrat privatfoto av Chagall från St Paul de Venice där han är 96 år. Ngt nött ex
50:-
008259
Grate, Pontus, Von Holten, Ragnar
Eric Grate
Stockholm:Sveriges Allmänna Konstförenings publikation LXXXVII, 1978. 280x220 mm. Clbd. 158s, ills sv/v o färg, skomsl. medbundet
70:-
032722
Gunér, Tullan
Zage 1916-1990. Minnesutställning 13 jan-28 febr 1993. Jönköpings Läns Museum
Jönköping:1993. 210x210 mm. Hft. 32s ill sv/v och färg. Tryck: NRS, Media & Tryck
70:-
001045
Gyllander, Hugo
Konst och konststilar. Kortfattad konsthistoria jämte öfversikt öfver de olika stilarterna. Fröléens handböcker Nr 2.
Stockholm:Fröléen & Comp., 1908. 175x120 mm. Ills.clbd.. 176s. ill "med 211 belysande illustrationer". Tryck: Victor Pettersons Boktryckeri.
40:-
001047
Gyllensvärd, Bo
Kinesisk konst
Stockholm:1958. 210x140 mm. Hft. 47s ill sv/v. Tryck: Andrén & Holms Boktryckeri.
60:-
007150
Göteborgs Konstmuseum utställningskatalog nr 32
Vincent van Gogh målningar/akvareller/teckningar
Zaandam:C.Huig Ltd, 1965. 260x190 mm. Hft. 48s, ills sv/v och färg, utställning 30/12 1965 - 20/2 1966
50:-
020304
Hagerf, Lennart red
Skånska tecknare. Skånes Konstförenings publikation Nr. 16
Malmö:1950. 240x190 mm. Hft. 73s ill sv/v Tryck: Forssells Boktryckeri
40:-
009043
Hahr, August
Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolags porträtt och tavelsamlingar
Uppsala:Almqvist & Wiksell, 1921. 280x200 mm. Pappband med clrygg. 89s, ills foto i sv/v
80:-
026831
Hallbäck, Sven-Axel
Isac Schulström. En värmländsk träsnidare. Särtryck ur Karlstads Stiftsbok 1980-81
1980. 210x140 mm. Hft. s53-88. ill i färg. Tryck: Sörmlands Grafiska
40:-
031081
Hallén, Tore
Galjonsfigurer. Utgiven i samarbete med Sjöhistoriska Museet
Stockholm:Rabén & Sjögren, 1975. 190x160 mm. Ills.pappband. 115s ill sv/v. Fotografier av Rejo Rüster
50:-
030194
hallström, Björn, Isacsson, Arne, Suttner, Georg
Olja. . En Handbok i oljemålning
Stockholm:W & W, 1986. 250x210 mm. Ills.pappband. 129 s ill sv/v och färg.
150:-
015996
Hammargren, Henning
J.A.G Acke, f. 7/4 1859 - d. 5/9 1924. En minneskrift utgiven av Henning Hammargren med bidrag av bl.a. Karl Asplund,Einar Forseth, Eigil Schwab Erland Lagerlöf m.fl.
Stockholm:Gebers Förlag, 1960. 230x160 mm. Hft. 248s ill sv/v. ouppsk.
80:-
007044
Hanson, Lawrence och Elisabeth
Porträtt av Vincent en bok om Vincent vanb Gogh
Stockholm:Tidens Bokklubb, 1955. 210x140 mm. Ills.pappbd. 310s ills sv/v
50:-
008793
Heartfield, John
Der Schnitt entlang der Zeit
Dresden:Veb Verlag der Kunst, 1981. 190x110 mm. Pocket. 608s, Fundus 70/71/72, ills sv/v.
50:-
031220
Hedberg, Tor
Anders Zorn. En studie. Verdandis småskrifter 137
Stockholm:Albert Bonnier, 1906. 200x130 mm. Hft. 31s ill sv/v
40:-
026846
Hedlund, Tom
Den obönhörliga verkligheten. En bok om Lennart Sjögren och Eva Forsberg
Stockholm:LT:s förlag, 1980. 220x180 mm. Hft. 95s ill sv/v Tryck: Centraltryckeriet, Borås
50:-
028244
Hedrén, Thomas red
Konstnärs Centrum Kronoberg
Växiö:1994. 150x210 mm. Klammerhft. 40s ills sv/v Tryck: Tryckericentrum. Några få noteringar
50:-
010360
Hedvall, Anders
Bohuslän i Konsten, Från Allaert van Everdingen till Carl Wilhelmson - en översikt
Stockholm:Sveriges Allmänna Konstförenings publikation LXIV, 1956. 280x200 mm. Hft. 248s, ills i sv/v och färg
70:-
017548
Hellman, Gunnar
Veslen
Stockholm:FiB:s Konstklubb, 1962. 210x140 mm. Hft. 45s, ills sv/v,
40:-
017551
Hellman/Von Schantz//Sellgard med bidrag
Träsnitt
Stockholm:FiB:s Konstklubb, 1968. 210x150 mm. Hft. 43s, ills sv/v, skomsl
40:-
008811
Herrmanns, Ralf
1900 talets Måleri
Stockholm:Bokförlaget Semic AB, 1994. 260x190 mm. Ills.pappbd. 95s, repr och bilder i färg o sv/v.
60:-
007404
Herschel, Kurt
Emil Lohse Tierstudien
Leipzig:Veb E A Seemann Verlag, 1956. 310x240 mm. Linnebd. 132s, ills i sv/v och färg, skomsl. med liten reva.
90:-
006958
Hersch, Virginia
Att hålla fast en dröm Romanen om Eugène Delacroix
Stockholm:Norlin, 1949. 190x130 mm. Hft. 509s, sv/v ills.
50:-
033027
Hillyer / Huey / Huisman
Lilla konsthistorien. De stora målarna och deras verk
Stockholm:Natur och Kultur, 1939. 210x150 mm. Klotband. 141s, ills sv/v, namnt.
50:-
001235
Hintze,Bertel
Modern konst. 1800-talet
Stockholm:Lars Hökerbergs bokförlag, 1928. 240x170 mm. Hfrbd. 350s 172 textill. 8 färgpl. Tryck:Mercators Tryckeri, Helsingfors. Nött band.
90:-
001236
Hintze,Bertel
Modern konst. 1900-talet med 224 illustrationer
Stockholm:Lars Hökerbergs bokförlag, 1930. 240x180 mm. Pappbd med linnerygg. 360s ill. sv/v. Tryck: Mercators Tryckeri Helsingfors. omsl. medb. fint band.
100:-
019059
Hofrén, Manne
Ivan Hoflund. Konstnären och hans verk. Tillägnas Ivan Hoflund på 60-årsdagen 1947 av förlaget och författaren
Kalmar:Dillbergska Bokhandeln, 1947. 220x140 mm. Clryggbd. 48s ill sv/v Tryck: Nordisk Rotogravyr, Stockholm
70:-
014823
Hofrén, Manne
Kalmar Konstmuseum. En vägledning
Kalmar:1943. 190x140 mm. Hft. 32s ill sv/v tryck: Kalmar Tryckri
50:-
014795
Hofrén, Manne
Kalmar län i konst och bildverk. Särtryck ur Årsboken Kalmar Län 1947
Kalmar:1947. 220x150 mm. Hft. 52s ill sv/v Tryck: Barometern
60:-
032600
Hofrén, Manne
Per Ekström. Människan och målaren
Stockholm:P.A Norstedt & Söner, 1947. 260x190 mm. Clryggbd. 223s ill sv/v och färg. Skomsl. medbundna
130:-
013540
Holm, Axel
Textning. Handledning i ritning av affischtext. Häfte 2. Grundalfabetet
Stockholm:Teckningsförlaget, 1945. 150x210 mm. Hft. 16s ill sv/v Tryck: Ivar Haeggströms Boktr.
40:-
031122
Holmér, F/Nordenfalk, C
Vincent van Gogh. Utställning anordnad till förmån för svenska hollandshjälpen. Stockholm Göteborg Malmö mars-juni 1946. Nationalmusei utställningskataloger nr 118
Stockholm:1946. 210x140 mm. Hft. 43s. sv/v planscher. Annonser. 3:e uppl
40:-
034877
Holmér, Folke
Hilding Linnqvist
Stockholm:Sveriges Allmänna Konstförenings publikation LXIII, 1955. 280x220 mm. Hft. 219s, ills i sv/v och färg, skomsl. medbundet.
70:-
008091
Holmér, Folke
Torsten Palm Sveriges Allmänna Konstförenings publ. LVIII
Stockholm:P.A.Norstedt & Söners Förlag, 1949. 280x220 mm. Hft. 285s, ills sv/v och färg, delvis ouppsk.
70:-
027100
Holmér, Folke/Lindegren, Erik/Östlund, Egon
Halmstadgruppen. Waldemar Lorentzon, Axel Olson, Erik Olson, Esaias Thorén, Sven Jonsson, Stellan Mörner
Stockholm:Rabén & Sjögren, 1947. 280x190 mm. Linneband. 206s ill med 167 bilder i sv/v och färg. Tryck: Tryck: Meijels
150:-
034717
Holmgren, Hjalmar
Anatomi för konstnärer. Med förord av Otte Sköld
Stockholm/Leipzig:Norstedts, 1948. 190xx130 mm. Clryggbd. 167s, 28 pl, ills sv/v
90:-
008882
Hoppe, Ragnar
Från Chardin till Utrillo - Essayer och kritiker
Stockholm:Gebers, 1949. 230x160 mm. Hft. 263, ills. sv/v, delivis ouppsk.
70:-
007160
Hoppe, Ragnar o Seth, Lennart
Eric Hallström
Stockholm:AB Svensk Litteratur, 1939. 280x200 mm. Linnebd. 104s, ills sv/v och färg, fint ex.
80:-
008149
Hård af Segerstad, Ulf
Otte Sköld
Stockholm:Wahlström & Widstrand, 1945. 250x180 mm. Ills.pappbd med linnerygg. 194s, främre omsl medbundet, ills sv/v.
80:-
008884
Hård af Segerstad, Ulf
Tingen och vi
Stockholm:Nordisk Rotogravyr, 1957. 250x170 mm. Ills.clbd.. 159s, ills sv/v, ex libris Åke Swanberg.
80:-
008651
Häggqvist, Arne
Konstköparens Årsbok 1976-77
Nacka:Askild & Kärnekull, 1976. 220x180 mm. Ills.pappbd. 193s, omslagsbild pastell "Le Coq" av Picasso, ills o planscher i sv/v o färg
70:-
008151
Hökby,Nils-Göran
Philip von Schantz Inte bara här
Stockholm:Bonnier Alba, 1993. 280x210 mm. Ills.pappbd. 126s, ills sv/v och färg, tryck och bindning Graphicom, Vicenza
90:-
031184
Hörberg, Pehr
Stockholms-resan ur målaren Pehr Hörbergs Lefwernes-Beskrifning, Författad af Honom sjelf
Stockholm:LT:s förlag, 1958. 210x120 mm. Klammerhft. 27, (2)s Tryck: Victor Petterson. Tillsk
60:-
001364
I.C.S. Reference Library.
I.C.S. Reference Library 6. Elements of pen-and-ink rendering. Rendering with pen and brush. Elements of water-color. Drawing from nature. Drawing from cast. Elements of figure drawing. Drawing from the figure.
London:Scranton Int.Textbook Co., 1905. Inb. 230x150 mm. v+66+50+27+54+83+66+82+17+xi s. ill sv/v och färg. pl.
250:-
030193
Isacsson, Arne
Akvarell. En Handbok
Stockholm:W & W, 1989. 250x210 mm. Ills.pappband. 109s ill sv/v och färg.
150:-
011697
Jacobsson, Bengt
Mandelgren i Småland
Stockholm:LT:s förlag, 1982. 230x180 mm. Ills.clbd.. 191s ill sv/v Tryck: Kristianstads Boktryckeri
90:-
017718
Jacobsson, Bengt
Nils Månsson Mandelgren - en resande konstnär i 1800-talets Sverige
Höganäs:Bra Böcker/Folklivsarkivet Lund, 1983. 310x230 mm. Ills.clbd.. 191s ill färg, skomsl, bra skick.
60:-
034865
Janstad, Hans
Från Betlehem till Musafällan. (Handlar om Carl E Larsson)
Malmö:Skrivarförlaget i Skåne, 1998. 240x180 mm. Ills.pappband. 91s ill sv/v och färg Tryck: Fälths, Värnamo
60:-
001413
Jessen,Jarno
Hemmets Konstgalleri. De yppersta verk av olika tiders och länders mästare, återgivna i färgtrogna reproduktioner
Stockholm:A.-B. För spridnng av litterära verk., 1922. 330x250 mm. Hfrbd. 288s Färgrep. Tryck: Buchdruckerei Otto Regel G.m.b.H, Leipzig. Reva i högra hörnet
90:-
009739
Johannesson, Lena
Xylografi och pressbild. Bidrag till trägravyrens och till den svenska bildjournalistikens historia. Nordiska museets Handlingar 97
Uppsala:Almqvist & Wiksell, 1982. 220x190 mm. Ills.clbd.. 396s, ills sv/v.
80:-
025297
Johansson, Anders
En landskapsmålares Öland. Gillis Magnusson. Ett vänporträtt av Anders Johansson
Kalmar:Barometern, 1984. 250x170 mm. Clbd. 78s ill sv/v och färg. Skomsl
80:-
022524
Johansson, Jerry
Från Skåne. Malmö Konsthalls katalog 147. Utgiven till utställningen Från Skåne, Malmö Konsthall 1992
1992. 240x220 mm. Klammerhft. Tryck: Rahms i Lund
40:-
033020
Johansson, Stig
Staffan Hallström
Stockholm:Sveriges Allmänna Konstföreings publikation LXXXIX, 1980. 250x200 mm. Ills pappband. 158s, ills sv/v o färg
60:-
032922
Johnsson, Ulf, G. red.
Bilder ur svenska historien. En konstbok från Nationalmuseum
Stockholm:Rabén & Sjögren, 1975. 220x160 mm. Klotband. 136s, ills sv/v, skomsl
60:-
007176
Jovinge, Marika
Vem vill byta en gentleman mot en röd hund
Stockholm:Norstedts, 1991. 260x190 mm. Clbd. 221s, ills sv/v och färg
80:-
034684
Jungmarker, Gunnar
Axel Petersson Döderhultaren
Malmö:Allhem, 1969. 270x200 mm. Clbd. 123s. Rikt ill i sv/v och färg. Faksimileir. Skomsl. Namnt
90:-
008252
Jungmarker, Gunnar
Birger Lundquist
Stockholm:Sveriges Allmänna Konstförenings publikation LXXX, 1971. 280x220 mm. Clbd. 180s, ills sv/v, skomsl medbundet
80:-
007039
Jungmarker, Gunnar
Carl Frisendahl 1886-1948
Stockholm:Sveriges Allmänna Konstförenings publikations LXXIII, 1964. 280x200 mm. Hft. 263s, innehåller skulpturkatalog, ills sv/v och färg.
80:-
022041
Jungmarker, Gunnar
Döderhultaren. Konstnären och människan
Stockholm:Rabén & Sjögren, 1960. 250x190 mm. Ills.clryggband. 175s ill sv/v Tryck: Nordisk Rotogravyr. Tillsk.
90:-
030473
Jungmarker, Gunnar
Svenska grafiker av i dag. Några snabbskisser
Stockholm:Folket i Bilds konstklubb, 1950. 210x150 mm. Hft. 29s, ills sv/v
50:-
006969
Jungmarker, Gunnar, red
Sergel / Martin / Ehrensvärd. En konstbok från Nationalmuseum
Stockholm:Ehlins, 1955. 220x150 mm. Clryggbd. 175s, ills och teckningar i sv/v och färg, skomsl.
80:-
008155
Karling, Sten
Axel Sjöberg
Stockholm:Sveriges Allmänna Konstförenings publikation LXIX, 1960. 280x200 mm. Hft. 378s, ills sv/v
80:-
027458
Karnehed, Birgit och Sven
Konstbörsen. Måleri och skulptur. Auktionspriser på 3600 verk av 1915 svenska konstnärer
Stockholm:Liber förlag, 1983. 210x150 mm. Ills pappband. 230s, ills sv/v
50:-
007169
Katalog Utställning Nationalmuseum Stockholm 1972
Ernst Josephson
Stockholm:Nationalmusei utställningskatalog 359, 1972. 240x170 mm. Hft. 50s, ills sv/v och färgplanscher
50:-
029387
Kempe, Roland
Irrgångar i det förflutna. Roland Kempe ord och bild.
Borås:Cete Bokförlag, 1977. 200x200 mm. Hft. Opaginerad, red. av Bertil Lindström
90:-
017550
Kempe, Roland
Roland Kempes skissbok
Stockholm:FiB:s Konstklubb, 1966. 220x150 mm. Hft. 60s, ills sv/v,
40:-
008818
Kerényi, Karl
En konstälskares loggbok - Resor i det gamla Europa
Stockholm:Natur och Kultur, 1957. 210x140 mm. Pappband med clrygg. 186s, 26 planscher i sv/v
60:-
008790
Kjellberg, Ernst/Säflund, Gösta
Grekisk och Romersk konst
Stockholm:Bonniers - Aldus, 1958. 190x110 mm. Pocket. 333s, ills sv/v , tillskr.
40:-
008233
Kjellin, Helge
Christian Eriksson 1858-1935
Stockholm:Sveriges Allmänna Konstförenings publikation LXII, 1953. 280x220 mm. Clbd. 330s, ills i sv/v och färg, skomsl. medbundet
70:-
006965
Knackfuss, H.
Dürer Künstler-Monographien
Leipzig:Delhagen&Klassing, 1899. 270x160 mm. Mjukt clbd med skyddskasett. 144s, med 134 avbildningar av målningar, träsnitt, kopparstick och teckningar, 6:e uppl. skyddskassett ngt nött
70:-
008625
Konsten I - II
Konst från hela världen
Stockholm:Almqvist & Wiksell, 1976. 240x180 mm. Skinnband. Del I, 783s Konsthistoria från forntid till nutid. Del II, 886s Saklexikon - alfabetiskt ordnade artiklar om konstriktningar, -arter och -tekniker, konsthantverk och konstvetenskap.
100:-
009723
Kriland, Gösta
Teckna med blyerts kol krita och tusch
Stockholm:Forum, 1954. 220x150 mm. Ills.clbd.. 91s, ills sv/v, nött i rygg
50:-
001612
Kruse,John
Rembrandt. Hans konst och lif.
Stockholm:P.A. Norstedt & Söners Förlag, 1907. 215x150 mm. Hfrbd fem upphöjda bind. 150s ill sv/v. fint band. övre guldsnitt. ills sv/v
90:-
033036
Kulturen
Kulturen 1997 . Aspekter på Modernismen
Lund:1997. 210x140 mm. Ills pappband. 253s. ill sv/v. och färg.
40:-
008801
Lagercrantz, Bo
Ögon att se med
Stockholm:Rabén & Sjögren, 1976. 180x150 mm. Hft. 173s, ills sv/v
50:-
033017
Lagerkvist, Bengt
Konstens magi
Stockholm:W & W, 1998. 240x 210 mm. Pappband. 192s, ills sv/v o färg, skyddsomslag
100:-
008791
La Mure, Pierre
Moulin Rouge - Studio and café life in bohemian Paris
London:Collins Fontana books No. 77, 1955. 180x110 mm. Pocket. 383s, novel based on the life of Henri de Toulouse-Latrec.
40:-
008266
La Mure, Pierre
Målaren på Moulin Rouge En roman om Henri de Toulouse-Lautrecs liv
Stockholm:Natur och Kultur, 1953. 230x150 mm. Ills.pappbd med linnerygg. 384s, ills sv/v
60:-
007477
Landolt, Hanspeter
Henri de Toulouse-Lautrec Färgteckningar och akvareller
Stockholm:Natur och Kultur, 1955. 290x200 mm. Clbd. 32s, bilder i sjufärgs offsettryck
80:-
007485
Larsson, Carl
Carl Larsson Jag
Stockholm:Alb. Bonniers Förlag, 1931. 240x160 mm. Hft. 364s, ills i färg o sv/v, nött
50:-
007486
Larsson, Carl
Från Stockholm till Messina
Stockholm:Sällskapet Bokvännerna, 1948. 260x180 mm. Hft. 69s, ills sv/v, numrerad upplaga ex 784 av 1100.
90:-
033014
Laurin, Carl G.
Konsten i Sverige
Stockholm:P A Norstedt, 1921. 180x120 mm. Clbd. 176s, andra översedda och tillökade upplagan
40:-
001748
Laurin,Carl G.
Skämtbilden och dess historia i konsten.
Stockholm:P.A. Norstedt & Söners Förlag, 1920. 210x140 mm. Hfrbd. 668s ill sv/v. Nött band
100:-
004948
Levertin, Oscar
Svenska landskap af Eugen med en inledande essay af Oscar Levertin: Stockholmsnaturen i svensk dikt
Stockholm:Albert Bonniers Förlag, 1905. 300x420 mm. Clbd. 28s+30pl i färg Tryck: Centraltryckeriet, Stockholm. exl
100:-
001771
Levey, Michael
Den västerländska konstens historia.
Stockholm:Bonniers., 1970. 210x150 mm. Klotband. 360s ill färg och sv/v. skomsl. . Tryck: Jarrold and Sons Ltd; Norwich,England. Översättning: Maria Ortman. BBK.
80:-
008620
Lexikon för konst A-G, H-O, P-Ö
Bildkonst Arkitektur Konsthantverk Konstindustri
Stockholm:AB Nordiska uppslagsböcker, 1957. 260x200 mm. Linnebd med skinnrygg. Del I A-G s1-480, del II H-O s481-1084, del III P-Ö s 1085 -1797. rygg del III något avvikande färg i övrigt gott skick.
300:-
008623
Lhote, Henri
Klippmålningarna i Sahara - Upptäckten av en svunnen ökenkultur
Stockholm:Tidens Bokklubb, 1959. 220x140 mm. Ills.pappbd. 189s, ills sv/v o färg
70:-
030065
Lidén, Anne
Sven Ljungberg målare
Stockholm:Bonniers, 1986. 270x240 mm. Clbd. 213s ill sv/v och färg. Tryck: Ljungföretagen, Örebro. Skomsl
100:-
034810
Liedholm, Alf
Auguste Rodin
Stockholm:Lindfors, 1947. 210x140 mm. Mjukt pappbd. 263s. ills sv/v. främre omslag medbundet
70:-
029378
Liedholm, Alf
Roland Svensson. Konstmapp
Stockholm:Folket i Bilds förlag, 1957. 340x240 mm. Mapp. 7s, + 10 uppfordrade planscher lösa i mapp. Mappen fläckad, planscher i bra skick
100:-
008890
Lilja, Gösta
Den första svenska modernismen
Lund:Signum , 1986. 230x230 mm. Linnebd. 148s, ills färg och ills, skomsl
120:-
008796
Lilja, Gösta
Svenskt måleri under 1900-talet från Ernst Josephson till Max Walter Svanberg
Stockholm:Wahlström & Widstrand, 1968. 190x110 mm. Pocket. 167s, ills sv/v., W&Wserien nr197
40:-
008082
Liljefors, Bruno
Det vildas rike av Bruno Liljefors
Stockholm:Albert Bonniers Förlag, 1941. 340x260 mm. Ills.pappbd med linnerygg. 100s, sv/v bilder i text och färgplanscher enligt bildförteckning, namnt.
90:-
008411
Lindberg, Hans
På konstens vingar
Göteborg:Sobers Förlag, 1987. 220x240 mm. Ills.pappbd. 95s, ills sv/v och färg
60:-
001809
Lindblom,Andreas
Sveriges konsthistoria I-III.
Stockholm:Nordisk Rotogravyr, 260x180 mm. Skinnryggband. 1000s. 1944-46. ill sv/v och färg. Första delen: Från stenåldern till Gustav Vasa. Andra delen: Från Gustav Vasa till Gustav III.Tredje delen: Från Gustav III till Våra dagar
90:-
003209
Lindblom, Andreas
Watteau
Stockholm:P.A. Norstedt & Söners Förlag, 1948. 250x190 mm. Hft. 122s ill sv/v och färg.
60:-
007040
Linde, Ulf
Gripenholm eller tolv variationer över ett tema av Basilius Valentinus, Apoteksbolagets konstförenings årsskrift nr 7.
Stockholm:Apoteksbolagets Konstförening Raster förlag, 1990. 310x230 mm. Hft. Avbildade litografier i färg och sv/v.
60:-
028381
Linde, Ulf
Harald Lyth Målningar 1980-1985
Stockholm:Apoteksbolagets Konstförening i samarbete med Kalejdoskop förlag, 1985. 210x210 mm. Pappband. 94s, Apoteksbolagets Konstförenings årsskrift nr 2, ills färg o sv/v
80:-
008146
Linde, Ulf
Rune Rydelius, Apoteksbolagets Konstförenings Årsskrift nr. 13
Stockholm:Carlsson Bokförlag, 1996. 260x210 mm. Hft. 78s, bilder i färg, ills sv/v
70:-
007164
Lindgren, Nils
Bertil Bull Hedlund
Stockholm:Sveriges Allmänna Konstförenings publikations LXI, 1952. 280x220 mm. Hfrbd fyra upphöjda bind. 192s, ills. sv/v o färg, ex libris Nils Kronberg
70:-
008238
Lindgren, Nils
Bertil Bull Hedlund
Stockholm:Sveriges Allmänna Konstförenings publikation LXI, 1952. 280x220 mm. Clbd. 192s, + 51 planscher, ills i sv/v och färg, skomsl. medbundet
80:-
007166
Lindgren, Nils
Bertil Bull Hedlund
Stockholm:Sveriges Allmänna Konstförenings publikations LXI, 1952. 280x220 mm. Hft. 192s, ills. sv/v o färg, ouppsprättad
50:-
009741
Lindhagen, Nils/Rude, Rolf
Grafikboken
Stockholm:Folket i Bilds förlag, 1954. 210x150 mm. Hft. 71s, ills sv/v,
40:-
001867
Lindwall, Bo/Liljefors, Lindorm
Bruno Liljefors.
Stockholm:Raben & Sjögren., 1960. 260x200 mm. Clryggbd. 159 s ill sv/v och färg. Tryck. Ronzo Boktryckeri AB. Skomsl med mindre revor
80:-
033504
Ljungberg, Sven
Stenhuggaren
Stockholm:Alba, 1987. 210x160 mm. Ills pappband. 126s. ill med 42 trägravyer i sv/v. Tryck: Fälths, Värnamo. Signerad av författaren
100:-
031079
LLoyd, Seton
The Art of the Ancient Near East
London:Thames and Hudson, 1965. 210x150 mm. Hft. 302s. Rikt ill sv/v och färg
50:-
008232
Loos, Viggo
Victor Forssell
Stockholm:Sveriges Allmänna Konstförenings publikation LX, 1951. 280x220 mm. Clbd. 235s, ills i sv/v och färg, skomsl. medbundet
70:-
001904
Louvre
Les plus beaux tableaux du Louvre avec 246 gravures.
Paris:Librairie Hachette, 1929. 180x130 mm. Hft. 192s ill sv/v.
60:-
007158
Lundahl, Gunilla
Tomglas, Tom Möller
Stockholm:1984. 210x150 mm. Hft. 35s, sv/v ills, utställningskort "TOM GLAS 28.10-13.11 1985, Norrköpings Konstmuseum" medföljer, tillskrift av konstnären
40:-
008244
Lundberg, Erik
Albertus Pictor
Stockholm:Sveriges Allmänna Konstförenings publikation LXX, 1961. 280x200 mm. Hfrbd fem upphöjda bind. 260s, ills i sv/v och färg, övre guldsnitt, nött rygg
80:-
024581
Lunde, Stein Erik
Biografien om E. Munch, Livets dans. Munch for ungdom!
Gyldendal norsk forlag, 2004. 250x170 mm. Ills.pappband. 127s, ills sv/v o färg. ills av Kverneland.
70:-
007178
Lundgren, Egron
En målares Anteckningar. Utdrag ur Dagböcker och Bref av Egron Lundgren
Stockholm:P A Norstedt & Söners Förlag, 1884. 200x 140 mm. Imit.skbd. 212s, sv/v ills, blekt rygg
70:-
001918
Lundgren - Wettre - Wiberg
Konstnärer i arbete.Samtal med 26 Göteborgskonstnärer.
Göteborg:Wezäta Förlag, 1981. 310x220 mm. Ills.pappbd. 124s ill sv/v.
70:-
008792
Magnusson, Börje red.
Diktaren som bildkonstnär, Goethe-Hugo-Strindberg. Årsbok för svenska statens konstsamlingar 21
Stockholm:Rabén & Sjögren, 1974. 220x150 mm. Clbd. 120s, ills i sv/v. Skomsl
50:-
007153
Malingue, Maurice
Gauguins Brev ett urval
Stockholm:Bonniers, 1955. 220x140 mm. Clbd. 311s, ills i sv/v, planscher i färg tryckta hos Skirar, Lausanne, namnt.
90:-
009475
Malmborg, Boo von
Drottningholm. En konstbok från Nationalmuseum
Stockholm:Rabén & Sjögren, 1966. 230x250 mm. Linnebd. 225s ill sv/v och färg. Tryck: Victor Pettersons Bokindustri. Årsbok för Svenska statens konstsamlingar XIII. Skomsl
90:-
027432
Mandel, Gabriel
Alla tiders konsthistoria. Romanskt och gotiskt bokmåleri
Stockholm:Rabén & Sjögren, 1964. 190xx130 mm. Ills.pappband. 176s, ills sv/v o färg
60:-
024849
Manker, Ernst
Boken om Skum
Halmstad:LT:s förlag, 1956. 190x120 mm. Hft. 146s ill sv/v Tryck: Hallandspostens Tryckeri
70:-
009656
Manker, Ernst
Boken om Skum
Halmstad:LT:s förlag, 1965. 190x120 mm. Pocket. 146s, ills sv/v
70:-
003394
Mansfeld-Håkanson, Solveig
Skulptur i Östergötland
Motala:Östgöta konstförening, 1975. 210x145 mm. Hft. 85s ill sv/v. Tryck: Printex Affärstryck.
70:-
008273
Marani, Pietro C.
Leonardo's Last Supper
Milano:Electa, 1986. 240x160 mm. Hft. 32s, ills sv/v o färg
40:-
022170
Mathiesen, Henrik
Axel Petersson " Döderhultaren " tecknar
Stockholm:1981. 300x210 mm. Klammerhft. (32)s ill sv/v Tryck: Prinkipo
80:-
008240
Melin, Emmy red
Björn Jonson 72 bilder i offsettryck
Stockholm:Lars Hökerbergs bokförlag, 1953. 260x190 mm. Pappband med clrygg. 31s, ills i sv/v
100:-
008150
Mesesnel, Janez
France Slana, Watercolors, Paintings and Drawings 1944-1980
Minneapolis:Control Data Arts, 1981. 220x220 mm. Clbd. 133s, ills i sv/v och färg, skomsl. tryckt och bunden i Jugoslavien.
50:-
006966
Meyer, A.G
Donatello Künstler-Monographien Nr 65
Bielefeld, Leipzig:Delhagen&Klassing, 1908. 270x160 mm. Mjukt clbd med skyddskasett. 129s, 2:a upp. med porträtt och 140 avbildningar av porträtt. ö.guldsn.
80:-
003429
Meyerson, Åke
Klee
Stockholm:Rabén & Sjögren, 1956. 180x140 mm. Pappband. 64s ill sv/v. Ingår i serien: Ars Mundi. Namnt.
50:-
033021
Millroth, Thomas
Karin Persson. Form av liv trägravyrer
Löderup:JHB Förlag, 1999. 280x200 mm. Hft. opaginerad, ills sv/v, fint skick
90:-
029394
Millroth, Thomas
Olle Bonnér. Och varför inte dansa?
Stockholm:Sveriges Allmänna Konstföreings publikation 104, 1995. 250x220 mm. Pappband. 176s, ills sv/v o färg
70:-
029389
Millroth, Thomas
Lage Lindell
Stockholm:Sveriges Allmänna Konstföreings publikation xc, 1981. 250x220 mm. Pappband. 156s, ills sv/v o färg
80:-
034072
Millroth, Thomas , förord
Lage Lindell. Sjukhussviten
Stockholm:Henki Tisens Förlag, 1982. 140x290mm. Hft. opaginerad, ills färg.
80:-
008819
Millroth, Thomas/ Stackman, Pelle
Svenska konstnärer i Paris
Stockholm:Författarförlaget Fischer & Rye, 1989. 250x190 mm. Pappband. 287s, ills i färg o sv/v, skomsl
70:-
007539
Moderna Museets utställningskatalog nr 27
Jackson Pollock
Stockholm:Moderna Museet, 1963. 240x200 mm. Pappband. text av K.G.Hultén. bilder sv/v och färg, rygg delvis borta
70:-
007042
Moderna Museets utställningskatalog nr 50
Vincent van Gogh målningar/akvareller/teckningar
Zaandam:C.Huig Ltd, 1965. 260x190 mm. Hft. 48s, ills sv/v och färg, loss i rygg
50:-
009026
Moretti, Mario
Etruskische Malerei in Tarquinia
Milano:M.DuMont Schauberg, 1974. 320x250 mm. Ills.clbd.. 151s, ills sv/v o färg, skomsl, foto Leonard von Matt.
100:-
034700
Moselius, Carl David
Masrelierummen i Hôtel Östergötland
Stockholm:P.A Norstedt & Söner, 1925. 280x190 mm. Hft. 63s. 44 planscher. Omsl. hårt nötta med bl.a revor. Inlagan bra
50:-
017636
Mueller, Otto
Zigeuner Mappe Nr. 35 # 501869
Dresden:Veb Verlag der Kunst, 410 x 290 mm. Konstmapp. 9 blad numrerade 2 - 9 + försättsblad
800:-
008799
Narti, Ana Maria
När skönheten kom till byn - Tankar om konstens dialog med nutiden
Stockholm:Bonniers, 1988. 200x130 mm. Pappband. 170s, skomsl med mindre reva, tillskrift
60:-
007155
Nationalmusei utställningskatalog 336
Gauguin i Söderhavet
Stockholm:Hubert Johansson o Tryckeri AB Björkmans Eftr., 1970. 230x170 mm. Hft. 114s, ills sv/v o färg
60:-
008088
Nerman, Einar
Divor och Divaner
290x210 mm. Ills.pappbd. ca 38 bilder och bildtexter i sv/v, Förord av Stefan Andhé
90:-
005923
Nerman, Einar
Gösta Berlings-bilder. Med citat ur Gösta Berlings saga valda av Selma Lagerlöf
Stockholm:P.A. Norstedt & Söners Förlag, 1916. 320x270 mm. Clbd. 68s ill sv/v Tryck: A. Börtzells. ngt nött ex. namnt
100:-
002210
Nerman, Einar
Livet en dröm. Minnen.
Stockholm:Askild & Kärnekull, 1971. 300x210 mm. Ills.pappbd. 181s rikt ill sv/v och färg. Personregister, Tryck: AB Kopia. Med skomsl.
120:-
033025
Nessle, Lena,
Måla som förr, folkligt och friskt
Stockholm:ICA Bokförlag, 1992. 240x170 mm. Illspappband. 157s, ills sv/v o färg,
90:-
030234
Nilson, Anders
Ölandsmålare 2000. Ölands Museum, Himmelsberga
2000. 230x160 mm. Hft. 137s ill i färg. Tryck: Ölandstryckarna
80:-
030237
Nilson, Anders/Trotzig, Ulf
Sigfrid Södergren. Ölands Museum. Himmelsberga
Borgholm:2001. 210x210 mm. Hft. 59s ill i färg. Tryck: Ölandstryckarna. Några svaga fläckar på främre pärmen
130:-
034614
Nilsson, Anders
Bildhuggaren JAGS i Seby. Särtryck ur Kalmar Läns Museums Årsbok 1992
Kalmar:1994. 210x150 mm. Klammerhäftad. 22s ill sv/v Tryck: KalmarSund
50:-
034222
Nilsson, Eric S/Karlén, Einar
Ur Albert Engströms liv och leverne. Till 100-årsminnet av Albert Engströms födelse 12 maj 1869
Eksjö:C.A. Bomans Bokhandel, 1969. 190x140 mm. Hft. 86s ill sv/v med bl.a. teckningar av Albert Engström. Tryck:Eifels, Eksjö.
60:-
027624
Nilsson, John Peter
Den svenska drömmen. Anders A. Ernst Billgren. Kristina Elander. Jarl Ingvarsson. Martin Wickström. Visad vid utställning år 1890 på Kalmar Konstmuseum (Konstcentrum sydost)
Stockholm:Galleri Enkehuset, 1988. 300x210 mm. Klammerhft. 19s ill sv/v och färg Tryck: Ölandstryckarna, Borgholm
50:-
033022
Nittve, Lars
Pablo Picasso.
Stockholm:Moderna Museet., 1988. 280x210 mm. Pappband. 247s ill i färg och sv/v. Moderna Museets utställningskatalog nr. 222. Grafisk form: Anders Ljungman. .. Utställningen 15/10 1988-8/1 1989. Skyddsomslag. Bra litteraturförteckning.
80:-
024004
Nordenfalk, Carl
van Gogh. En livsväg.
Stockholm:P.A. Norstedt & Söners Förlag, 1946. 250x175 mm. Linneryggband. 181s, Omslag medbundna, ill sv/v och färg. 2:a uppl.
70:-
008827
Nordensvan, Georg
Bildkonsten, med 24 konstbilagor och 394 bilder i texten
Stockholm:Aktiebolaget Ljus, 1903. 300x220 mm. Clryggbd. 194s, ills i sv/v
90:-
002269
Nordensvan, Georg
Svensk konst och svenska konstnärer i nittonde århundradet. I. Från Gustav III till Karl XV. sammanbunden med del II. Från Karl XV till sekelslutet.
Stockholm:Albert Bonniers Förlag, 1925. 250x170 mm. Hfrbd fyra upphöjda bind. Del I 547s + del II 526 s ill sv/v. Ny grundligt omarbetad upplaga. Namnt .nött. Inlagan bra
150:-
027361
Nordgren, Sune (inledning)
Karin Persson - Trägravyrer
Skånes Konstförenings publikation nr 28, 1981. 240x 160 mm. Hft. Opaginerad cirka 50 s. Illustrerad med helsides gravyrer.
50:-
025973
Noreen, Gunilla
Barnboksbilder. Porträtt av 54 svenska barnboksillustratörer
Stockholm:Rabén & Sjögren, 1979. 200x160 mm. Hft. 116s, ills sv/v
70:-
017806
Norlind, Ernst
Borgebyminnen
Lund:C W K Gleerups Förlag, 1939. Hclbd. 360s, främre omsl. medbundet, sv/v ills.namnt.
70:-
029191
Norlind, Ernst
Unga Konstnärsår i Dachau och Paris
Lund:C W K Gleerups Förlag, 1943. 230x170 mm. Clryggbd. 255s ill sv/v Tryck: Berlingska, Lund. Främre omsl. medbundet. Tillsk. Fint band
90:-
024840
Nutida Svenskt Måleri
Nutida Svenskt Måleri.
Stockholm:AB Svensk Litteratur, 1935. 330x260 mm. Hft. 70s, reproduktioner i 4-färgs klichétryck med kompletteringstryck i erforderliga färger.Börtzells tr. AB. Text och bild avföljande kostnärer: Georg Pauli, Prins Eugen, Axel Sjöberg, Karl Isaksson, Sigge Bergström, Ellen Trotzig, Helmer Osslund, Olof Ågren, Hugo Carlberg, Frans Timén, Tora Vega Homström, Gösta Adrian Nilsson,. Omslag nött inlaga bra.
90:-
024843
Nutida Svenskt Måleri
Nutida Svenskt Måleri. 5.
Stockholm:AB Svensk Litteratur, 1935. 330x260 mm. Hft. 254s-310s, reproduktioner i 4-färgs klichétryck med kompletteringstryck i erforderliga färger.Börtzells tr. AB. Text och bild avföljande kostnärer: Fritiof Schüldt, Ellis Wallin, Martin Åberg, Bertel-Nordström, Jurgen Wrangel, Torsten Palm, Ewald Dahlskog, Thor Fagerkvist, Albert Krüger, William Nording,Omslag nött inlaga bra.
90:-
024884
Nutida Svenskt Måleri
Nutida Svenskt Måleri. 7
Stockholm:AB Svensk Litteratur, 1935. 330x260 mm. Hft. 374s-429s, reproduktioner i 4-färgs klichétryck med kompletteringstryck i erforderliga färger.Börtzells tr. AB. Text och bild avföljande kostnärer: Emil Olsson, Helge Zandén, Gunnar Svenson, Arvid Fougstedt, Kurt Jungstedt, Carl Kylberg, Gustaf Carlström, Patrik Reutersvärd, Reinhold von Rosen, Maj Jerndahl-Tydén.Omslag nött, inlaga bra.
90:-
009019
Nutida Svenskt Måleri
Nutida Svenskt Måleri. Ny följd 1-2.
Stockholm:Svensk Litteratur, 1945. 320x250 mm. Hfrbd fem upphöjda bind. 402s reg. ill sv/v och många färgpl. Tryck: A. Börztells tryckeri. Övre guldsnitt.
350:-
009730
Nyblom, Lennart
Handbok i Akvarellmålning
Stockholm:W & W, 1928. 190x120 mm. Hft. 50s, 3:e uppl. Isaac Marcus boktryckeri-aktiebolag
40:-
008139
Nygren, Lars
Brottstycken ur Torsten Renqvists dagböcker
Stockholm:Bonniers, 1988. 230x160 mm. Pappband. 377s, ills o bilder i sv/v o färg, skomsl. nyskick
90:-
022525
Nykvist, Ralph
Från Skåne. Malmö Konsthalls katalog 147. Utgiven till utställningen Från Skåne, Malmö Konsthall 1992
1992. 240x220 mm. Klammerhft. Tryck: Rahms i Lund
40:-
002308
Nyman,Thure
Delacroix. Romantikens målare.
Stockholm:Wahlström & Widstrand., 1949. 250x180 mm. Hft. 207s ill sv/v och färg. Tryck: Victor Pettersons Bokindustriaktiebolag. Inledning av Gunnar Ekelöf
80:-
007159
Olsson, Olle
Olle Olsson Hagalund
Stockholm:Åhlen & Åkerlunds Förlag, 1965. 230x170 mm. Ills.pappbd. 94s, ills sv/v,
90:-
020456
Palmér, Torsten
Konst i Skåne 1904-1954. Skånes Konstföreningspublikation 1954
Malmö:Allhelms Förlag, 1954. 300x220 mm. Hft. 172s ill sv/v och färg. Omsl. något nötta
70:-
002380
Palmgren, Nils
Leander Engström. Serien svenska målare
Malmö:AB Svensk Litteratur, 1947. 280x220 mm. Skinnryggband. 131s ill sv/v. färg, Tryck. landby & Lundgrens Boktr., Malmö. Serien Svenska Målare. skomsl. fint skick.
70:-
031267
Palmqvist, Bertil
På Sergels tid. Bilder ur ett 1700-talsliv
Stockholm:Albert Bonnier, 1982. 200x160 mm. Clbd. 169s ill sv/v. Naggat skomsl
70:-
009032
Pálsson, Magnus
Mob shop Dummy
Reykjavik:Nordisk Kulturfond / Islands utbildningsdepartement, 1985. 210x150 mm. Hft. 125s, ills sv/v skisser från "Mobile Summer Workshop " på Island
50:-
017622
Pauli, Georg
Prins Eugen. Hans konst och hans närmaste konstnärskrets
Stockholm:Åhlen & Åkerlunds Förlag, 1934. 210x270 mm. Ills.clbd. Ills sv/v och färg planscher. inlagan loss.
50:-
008885
Paulsson, Gregor
Inledning till Konststudier
Stockholm:Oskar Eklunds Bokförlag, 1952. 200x 140 mm. Hft. 111s, ills sv/v, namnt.
50:-
002404
Paulsson, Gregor
Konstens världshistoria. Första delen. Gamla tiden.
Stockholm:Natur och Kultur., 1942. 280x180 mm. Hfrbd. 580 s ill sv/v och färg. Fint ex.
50:-
009637
Paulsson, Gregor
Upplevt
Stockholm:Natur och Kultur, 1974. Clbd. 172s, ills o foto sv/v, skomsl
60:-
021133
Persson, Helena red
Östgötaleken. 1995 års salong. Norrköpings Konstmuseum 21/5-27/8 1995
Norrköping:Östgöta konstförening, 1995. 210x140 mm. Hft. 79s ill sv/v Tryck: L-offset.
50:-
008979
Prodan, Mario
Kinesisk Konst
Verona:Forum, 1957. 200x130 mm. Clbd. 190s, Översättning Karin Hybinette. Ills. 7 färgplanscher, 70 repr i sv/v., tillskr.
90:-
032330
Qvarnström, Birgit
Xylografen i Grisslehamn. ( Kalle Andersson )
Stockholm:Forum, 1977. 170x170 mm. Ills.pappband. 90, (6) s. ill sv/v Tryck: Ljunglöf
50:-
008086
Ramsden, E.H.
Michelangelo
Stockholm:Wahlström & Widstrand, 1975. 310x230 mm. Clbd. 15s, 48 bilder i färg och svartvitt, tryck hos Amilcare Pizzi, Milano
60:-
034301
Raphael, Olga
En målares väg, En krönika om Geskel Saloman 1821-1902, målningar och teckningar av konstnären
Stockholm:Natur och Kultur, 1965. 220x140 mm. Hft. 197s, ills sv/v och färg
80:-
002504
Rapp, Bertil
Djur och Stilleben i karolinskt måleri.
Stockholm:Nordisk Rotogravyr, 1951. 260x210 mm. Hft. 204s Planscher sv/v och färg. Namnt. Bra ex.
70:-
008977
Rawson, Philip
Orientalisk Erotisk Konst
Stockholm:Informationsförlaget, 1984. 280x230 mm. Ills.pappbd. 176s, övers Jane Degerman, fackgranskad Beate Sydhoff, ills sv/v o färg
100:-
 
åter till toppen