Hjorteds Antikvariats logotyp
Hem Böcker Beställ Information

 

Böcker : Kriminalhistoria

   
Uppdaterad: 2009-03-31
Förkortningar...
ID Bok Pris
020331
1900-talets svenska brott 1. 22 svenska kriminalfall från 1900-talet hämtade ur Nordisk kriminalkrönika 1970-2000
Malmö:Spifab, 2000. 210x150 mm. Hft. 272s ill sv/v Tryckeri: Daleke Grafiska
80:-
023642
Allmän polislära (Skydds- och övervakningsverksamhet). För undervisning i Polisskolans konstapelkurs I och II
Stockholm:Rikspolisstyrelsen, 1968. 210x150 mm. Hft. 447s Tryck: Korrekt-Kopia. 2:a uppl
60:-
004808
De nordiska kriminalistföreningarnas årsbok 1948-49
Stockholm:1950. 240x155 mm. Clbd. 192s Tryck. Ivar Haeggströms Boktryckeri
50:-
004809
De nordiska kriminalistföreningarnas årsbok 1949-50
Stockholm:1950. 240x155 mm. Clbd. 222s Tryck. Ivar Haeggströms Boktryckeri
50:-
004811
De nordiska kriminalistföreningarnas årsbok 1950-51
Stockholm:1951. 240x155 mm. Clbd. 191s Tryck: Ivar Haeggströms Boktryckeri
50:-
009256
Fångvårdens Arbetsdrift
Stockholm:Fångvårdsstyrelsens Arbetskontor, 240x170 mm. Hft. 14 häften på mellan 10-25 sidor. Innehåller tabeller över bl.a. utförda dagsverken, medelnettoinkomst, utförda arbeten mm. 1930 tillverkades bl.a. 350670 st siffror till vapenrockar, 1071 par pjäxor, 3155 st stolar, 3050 ryktborstar, 5936023 diverse blanketter mm. namnt
90:-
023116
Förbrytarnas övermän. Kriminalfall från Amerika. Bl.a. FBI. Barnarovet av Charles Lindbergh Jr. Barker-ligan. John Dillinger. Blodbadet i Kansas City.
Malmö:Bernces, 1958. 240x160 mm. Clryggbd. 318s ill sv/v Tryck: Beyronds
120:-
023117
Förbrytarnas övermän. Kriminalfall från England. Bl.a. Bomben på Piccadilly. Mandarinens dotter. Doktorn i Dalton Square. Rymlingen från Djävulsön. Syramördaren
Malmö:Bernces, 1957. 240x160 mm. Clryggbd. 299s ill sv/v Tryck: Beyronds
120:-
026843
Hof-Rättens öfver Skåne och Blekinge underdåniga Utlåtande jemte Anmärkningar i anledning af Lagkommiteens förslag till Allmän Kriminallag
Christianstad:Schmidt & Comp, 1838. 200x120 mm. Hft. 181s. Nötta och söndriga omsl. Oskuren. Inlagan bra
90:-
004817
Högbroforsen i belysning av Dalamålet. En orientering utgiven av Aktiebolaget Svenska Handelsbanken
Stockholm:1939. 240x165 mm. Hft. 140s Tryck: Centraltryckeriet. Handlar om processen mellan Torsten Kreuger och Svenska Handelsbanken se även boken: Högbroforsen, värdet och värdeförstörelsen
60:-
009258
Kriminalvården 1973. Sveriges officiella statistik rättsväsen
Stockholm:Kriminalvårdsstyrelsen, 1974. 240x170 mm. Hft. 83s tabeller Tryck: Fälths Tryckeri, Värnamo. Med sammandrag på engelska
40:-
009259
Kriminalvården 1974. Sveriges officiella statistik rättsväsen
Stockholm:Kriminalvårdsverket, 1975. 240x170 mm. Hft. 77s tabeller Tryck: Fälths Tryckeri, Värnamo. Med sammandrag på engelska
40:-
009261
Kriminalvården 1976. Sveriges officiella statistik rättsväsen
Norrköping:Kriminalvårdsverket, 1977. 240x170 mm. Hft. 77s tabeller Tryck: Fälths Tryckeri, Värnamo. Med sammandrag på engelska
40:-
009262
Kriminalvården 1977. Sveriges officiella statistik rättsväsen
Norrköping:Kriminalvårdsverket, 1978. 240x170 mm. Hft. 79s tabeller Tryck: Fälths Tryckeri, Värnamo. Med sammandrag på engelska
40:-
009263
Kriminalvårdsverket. Anslagsframställning mm för budgetåret 1976/77
240x160 mm. Hft. 242s tabeller
40:-
025721
Kvänumsbygden 1984. Bl.a. Kvänums socken. Karl Larsson-finsnickare i N Vånga. Den indelte armén i Kvänumsbygden. Tilda Wallin. Människosyn och kriminalpolitik
Kvänumtraktens Hembygdskrets, 1984. 210x150 mm. Hft. 112s ill sv/v Tryck: Rydins Tryckeri, Nossebro
60:-
007847
Polistekniska hjälpmedel i dag och i morgon. Sveriges polistekniska förbunds utställning av polistekniskt materiel 3-5 juni 1957
220x150 mm. Hft. 172s ill sv/v Tryck: Appelbergs, Uppsala
40:-
025043
Utdrag af Protocollet hållit i Kongl. Maj:ts Råd-Kammare i Stockholm den 26 Februari 1767. ( Gäller Johan von Bippen och Fredric Werdermans besvär över böter för att de hållit ridhästar )
Stockholm:1767. 200x160 mm. Trådhft. (8)s Tryck: Kongl. Finska Boktryckeriet. Innehåller även de dömdas besvärsskrivelse och Hof-Rättens utslag.
80:-
010774
Utlåtande av Juristkommissionen i Wennerströmaffären. Statens Offentliga Utredningar 1964:15
Stockholm:Justitiedepartementet, 1964. 240x170 mm. Hft. 117s. Namnt
40:-
025910
Badh, Walle
I statspolisens nät. Statspolisens 25-åriga verksamhet
Stockholm:Interdeal, 1960. 260x200 mm. Dek. clbd. 585s ill sv/v Tryck: Interprint. Bandet något solkigt
130:-
025071
Beckman, Leif red.
Kampen mot brottet I-III
Malmö:Svensk Facklitteratur, 270x200 mm. Skinnryggband. 314+569+541s ill sv/v Tryck: Bohusläningen, Uddevalla. Del 1: En kulturhistorisk studie i brott och straff. Del 2: Polishistoria, Kriminologi, Kriminalpolitik och Rättsmedicin. Del 3: Kriminalteknik, Rättsmedicin, Toxikologi, Kriminaltaktik
220:-
004759
Bedford, Sybille
En läkare anklagas. Fallet dr Adams
Stockholm:Berghs, 1959. 210x140 mm. Hft. 285s Tryck: Klara Civiltryck. Orginaltitel: The best we can do
80:-
004760
Belin, Jean
Mästerdetektiven berättar
Uppsala:Spegeln, 1951. 215x155 mm. Hft. 285s Tryck: Tryckeri & Tidnings AB, Borgå. Orginaltitel: Secrets of the Sûreté. The Memoirs of Commissioner Jean Belin
50:-
009204
Berggrav, Eivind
Fångens själsliv. Iakttagelser och erfarenheter från straffängelset i Oslo. Förord av ärkebiskop Nathan Söderblom
Stockholm:Hugo Gebers Förlag, 1929. 190x130 mm. Hft. 181s Tryck: Almqvist & Wiksell, Uppslal. Tidningsurklipp bifogas. Tillsk.
50:-
022863
Blundell, Nigel
Världens största mysterier
Stockholm:Informationsförlaget, 1985. 210x120 mm. Ills.pappbd. 247s ill sv/v.
80:-
016935
Blundell, Nigel
Världns största bovar & bedragare
Stockholm:Viking förlag, 1987. 210x120 mm. Ills.pappbd. 248s ill sv/v. Orginaltitel: The World Greatest Crooks & Conmen (1982)
60:-
016482
Blundell, Nigel/Boar, Roger
Världens största kriminalgåtor
Stockholm:Informationsförlaget, 1986. 210x120 mm. Ills.pappbd. 242s ill sv/v. Orginaltitel: The World Greatest Unsolved Crimes (1980)
60:-
004756
Boström, Håkan
Slaktarns öga-roman om Marsjödramat
Stockholm:Tiden, 1988. 215x140 mm. Clbd. 324s Tryck: Kristianstads Tryckeri, Kristanstad. skomsl. namnt
50:-
017472
Bresler, Fenton
Interpol. Hur Världspolisan arbetar
Stockholm:Albert Bonners Förlag, 1993. 230x160 mm. Clbd. 438s ill sv/v Tryck: Smegraf, Smedjebacken. Orginaltitel: Interpol( 1992). Skomsl.
90:-
019444
Carlsson, Ebbe
Liket i lådan
Stockholm:Bonniers, 1991. 220x140 mm. Pappband. 226, skomsl
60:-
021090
Chessman, Caryl
Dödscell 2455 En dödsdömds berättelse
Stockholm:Bonniers, 1954. 190x120 mm. Ills.clbd.. 472s, Am originalets titel " Cell 2455 Death Row" nött
50:-
019729
Chessman, Caryl
Dödscell 2455 En dödsdömds berättelse
Stockholm:Bonniers, 1954. 190x120 mm. Ills.clbd.. 472s, skomsl, Am originalets titel " Cell 2455 Death Row"
60:-
013371
Chessman, Caryl
Genom Skärselden
Stockholm:Bonniers, 1955. 190x120 mm. Ills.clbd.. 329s. Amerikanska orginaltiteln:Trial by Ordeal (1955). Med nött skyddsomslag.
70:-
023738
Chessman, Caryl
Rättvisans ansikte
Stockholm:Bonniers Folkbibliotek, 1957. 190x120 mm. Clbd. 303s Orginaltitel: Face of Justice (1957)
70:-
009527
Clinard, Marshall/Quinney, Richard
Criminal Behavior Systems. A Typology
New York:Holt, Rinehart and Winston, 1973. 230x150 mm. Hft. 274s. 2:a uppl
90:-
009210
Cole, Sonia
Ryktbara förfalskningar
Uppsala:Almqvist & Wiksell/Gebers, 1957. 200x140 mm. Clbd. 243s ill sv/v. skomsl något nött
80:-
023108
Dackén, Per red.
Nordisk kriminalkrönika 2004
Göteborg:Nordiska polisidrottsförbundet, 2004. 270x205 mm. Rött skinnband. 463s ill sv/v o färg, Tryck Berlings Skogs AB Trelleborg.
70:-
028658
Davidsson, Gunnar
Polisen griper in. Bl.a. Tingshusmorden. Rättsläkarens jobb. Kvarnmordet. Postskojarligan. Flygkapardramat. Styckmordet i Göteborg. Bankdramat på Norrmalmstorg
Stockholm:Lindfors, 1974. 250x180 mm. Clbd. 533s ill sv/v Tryck: Civiltryckeriet i Köping. Skomsl
110:-
019426
Eriksson, Jan-Erik/Hedén, Martin
Min skuld. Salaligans hjärna. En rekonstruktion
Stockholm:Legenda AB, 1986. Pocket. 230, (6)s ill sv/v
60:-
024566
Eriksson, Jan-Erik/Hedén, Martin
Min skuld. Salaligans hjärna. En rekonstruktion
Stockholm:Legenda AB, 1986. Clbd. 230, (6)s ill sv/v . Tryck: Offsettryckeri, Vänersborg. Skomsl
50:-
004791
Eriksson, Sven Arne/Rispling, Olle
Identifieringslärans grunder
Stockholm:1962. 215x145 mm. Dek.clbd. 186s ill sv/v Tryck: Rydahls Boktryckeri. 2:a uppl
90:-
027143
Falkenstam, Curt
Bakom galler
Stockholm:Igo-förlaget, 1954. 270x190 mm. Clbd. 635s ill sv/ Tryck: Kristianstads Boktryckeri
150:-
025075
Falkenstam, Curt
Polisernas krig
Stockholm:Askild & Kärnekull, 1983. 220x140 mm. Clbd. 302s ill sv/v Tryck: Centraltryckeriet. Tillskrift. Naggat skomsl
100:-
016017
Fraenckel, Wilhelm
Debentuesägarna hos AB Kreuger & Toll tar till orda
Köping:1964. 240x170 mm. Hft. 42s Tryck: Civiltryckeriet, Köping
70:-
027818
Glimme, Dan
Världens största svindlare. Om bedragare, lurendrejerier och skojare genom historien. Bl.a mannen som sålde Eiffeltornet. Nigeriabrev. Baronen av Arizona. Sanningen bakom filmen " Blåsningen "
Lind & Co, 2004. 210x140 mm. Ills.pappband. 160s
50:-
028683
Harding, Gunnar
Luffaren Svarta Hästen och det hemska rånmordet i Leksand
Wahlström & Widstrand, 1978. 200x125 mm. Clbd. 200s ill sv/v karta Tryck: Axlings Tryckeri, Södertälje. Skomsl
80:-
020679
Heed, Börje/Stolpe, Sven
Ivar Kreuger mördad ? Nya fakta och rön
Stockholm:Medéns, 1955. 240x180 mm. Hft. 183s ill sv/v Tryck: Klara Civiltryckeri. Omsl. nötta. 2;a uppl
70:-
017054
Heiman, O.
Nordisk kriminalkrönika 1978
Göteborg:Nordiska polisidrottsförbundet, 1978. 170x205 mm. Skinnryggband. 463s ill sv/v. Tryck: Topografia
70:-
004752
Hellström, Gustaf
Carl Heribert Malmros. Svensk Litteraturspegel under redaktion av Marika Stiernstedt XII
Stockholm:Albert Bonniers Förlag, 1938. 190x125 mm. Ryggclbd. 352s
50:-
027192
Jonsson, Anders
Rotebroligan. En berättelse ur verkligheten
Malmö:Författarförlaget, 1985. 220x140 mm. Ills.pappb.. 237s Tryck: Tryckeri ab Norden
60:-
017689
Kjellegård, Sven
Fångar jag vaktat. Några glimtar från fängelsernas värld av fängelsedirektören
Göteborg:Cirkelförlaget, 1950. 220x150 mm. Hft. 155s. Ouppskuren
50:-
015156
Kreuger, Torsten
Spelet i bankvärlden
Stockholm:Samtid och framtid, 1970. 240x170 mm. Clbd. 135s ill sv/v. Skomsl
70:-
015224
Lawes, Lewis E
Tjugutusen år på Sing Sing
Stockholm:Skoglunds Bokförlag, 1933. 220x140 mm. Hft. 304s Tryck: Sätherlund & Krook. Författaren var föreståndare för Sing Sing-fängelset
80:-
016862
Lennermalm, Lars-Olof
Spionelektronik. Illegal avlyssning är ett hot mot den enskildes integritet, mot industrins konkurrenskraft och mot landets säkerhet
Stockholm:Bonnier, 1980. 180x120 mm. Hft. 208s ill sv/v
60:-
015333
Lidhén, Lars-Göran
Fånge 4426
Stockholm:Bokförlaget Regal, 1966. Pocket. 175s. Tryck: Civiltryckeriet i Köping
60:-
015326
Lundstedt, Vilhelm
Torsten Kreuger oskyldigt dömd. Utlåtande
Stockholm:Seelig & Co, 1934. 240x170 mm. Hft. 70s Tryck: Centraltryckeriet
60:-
008224
Lundström-Roche, Francesca
Women in prison. Ideals and deals.
Stockholms Universitet, 1985. 240x170 mm. Hft. 149s Tryck: Holms Gårds tryckeri, Edsbruk. Doktorsavhandling
60:-
026308
Lyttkens, Yngve
Dramat på Broxvik
Stockholm:Bonniers, 1948. 200x135 mm. Hft. 283s ngt nött ex
60:-
004815
Morris, Terence/Blom-Cooper, Louis
A Calender of Murder. Criminal homicide in England since 1957
London:Michel Joseph, 1964. 220x145 mm. Clbd. 413s Trasigt skomsl
80:-
004794
Nelson, Alvar
Ingripanden vid brott. En första lärobok i straffrätt
Stockholm:Prisma, 1970. Pocket. 159s Tryck: Berlingska, Lund. 2:a rev. uppl. Inlagan delvis lös i ryggen. Nött ex
30:-
009208
Nordblom, Charlie
Industrispionage
Timbro, 1984. 200x130 mm. Hft. 319s ill sv/v Tryck: Fingraf AB, Södertälje
70:-
004795
Norman, Frank
Pang i bygget
Malmö:Bo Cavefors Bokförlag, 1960. 195x130 mm. Hft. 173s Tryck: Bohusläningens AB, Uddevalla
50:-
027819
Nyberg, Andreas red
Historiens största mordgåtor. Bl.a. Black Dahlia. Hammarbymordet. Marlyn Monroe. Sacco & Vanzetti. Ivar Kreuger. Roberto Calvi. Jimmy Hoffa. Dag Hammarskjöld
Stockholm:Bonnierförlagen, 2005. 220x140 mm. Pappband. 214s Tryck: ScandBook, Falun. Skomsl
50:-
004790
Nyström, Anton
Brott och försoning eller våldet och rätten i nationernas lif 1
Stockholm:1899. 210x145 mm. Marmorerat clryggbd. 199s Tryck: Svanbäcks Boktryckeri. Bokbinderi: G. Hedberg. Fint band
80:-
027193
Philipp, Rudolph
Raul Wallenberg. Diplomat, kämpe, samarit
Stockholm:Fredborgs, 1946. 220x140 mm. Hft. 204s Tryck: Svenska Tryckeriaktiebolaget. Solkiga omsl
60:-
021787
Richert, Gust. J.
Detektiven i romanen och i verkligheten
Stockholm:Åhlen & Åkerlunds Förlag, 1928. Hft. 209s. ills sv/v, ouppsk.
70:-
004793
Scott, Harold
Vad sker på Scotland Yard?
Stockholm:Natur och Kultur, 1965. 190x125 mm. Clbd. 137s ill sv/v. Tryck: Alfa boktryckeri. Orginaltitel: From inside Scotland Yard, 1963. namnt
50:-
004816
Silberman, Charles E
Criminal Violence, Criminal Justice
New York:Random House, 1978. 240x160 mm. Linnebd. 540s namnt
80:-
027269
Skuncke, Herje
I lagens namn
Norrköping:Sörlins Förlag, 1953. 220x150 mm. Hft. 191s ill sv/v Tryck: Vadstena Affärstryck. Ouppskuret
80:-
004804
Thomson, Basil
Konstigt folk. En detektivchefs minnen från krigsåren
Stockholm:Wahlström & Widstrand, 1925. 215x140 mm. Hfrbd. 284s Tryck: Isaac Marcus Boktr. Orginaltitel: Queer people. skomsl. medbundna
80:-
015683
Thorwald, Jürgen
Spåren som avslöjar. Fingeravtryck och kulmärken.
Stockholm:Forum., 1967. 220x150 mm. Hft. 225s ill med sv/v foton. Tryck: Bohusläningens Tryckeri AB, Uddevalla. Orginaltitel:Das Jahrhundert der Detektive. En fascinerande skildring av brottsplatsundersökningens utveckling i hela världen de senaste hundra åren. Omsl. nötta
80:-
017292
Thorwald, Jürgen
Spåren som avslöjar. Fingeravtryck och kulmärken.
Stockholm:Forum., 1967. 220x150 mm. Clbd. 225s ill med sv/v foton. Tryck: Bohusläningens Tryckeri AB, Uddevalla. Orginaltitel:Das Jahrhundert der Detektive. En fascinerande skildring av brottsplatsundersökningens utveckling i hela världen de senaste hundra åren
90:-
015612
Tigerstedt, Örnulf
Statspolisen slår till. kampen mot Sovjetspionaget i Finland 1919-1939
Stockholm:Fahlcrantz & Gumaelius Bokfölag, 1942. 230x160 mm. Linneryggband. 329s ill sv/v Tryck: Mercators Tryckeri, Helsingfors. Skomsl. medbundna. Exlibris
120:-
004796
Wensley, Frederick Porter
Brott och brottslingar. En detektivchefs minnen
Stockholm:Wahlström & Widstrand, 1931. 220x145 mm. Hft. 320s Tryck: Caslon Press, Stockholm. Orginaltitel: Detective days. namnt
60:-
013119
Villius, Hans
Rättegångar som skakat världen, en antologi sammanställd av Hans Villius
Stockholm:Rabén & Sjögren, 1961. Hft. 298s, ill sv/v bl a rättegångar mot van der Lubbe, Laval, Rosenberg, Dreyfus, Jeanne d'Arc, Hauptmann, Doktor Adams.
80:-
025073
Zetterquist, Alvar
Kriminalchefen berättar I
Stockholm:Medéns, 1957. 260x190 mm. Clbd. 543 s ill sv/v Tryck: Tryckeri AB Skandia
80:-
025074
Zetterquist, Alvar
Kriminalchefen berättar II
Stockholm:Medéns, 1957. 260x190 mm. Clbd. 531s ill sv/v Tryck: Tryckeri AB Skandia
80:-
004789
Åkerman, Nordal red
Brott och straff. En antologi
Malmö:Bo Cavefors Bokförlag, 1966. Pocket. 172s Tryck: Forssells Boktryckeri. 1:a uppl
50:-
 
åter till toppen