Hjorteds Antikvariats logotyp
Hem Böcker Beställ Information

 

Böcker : Kronobergs Län

   
Uppdaterad: 2010-02-03
Förkortningar...
ID Bok Pris
010952
Ljungcrantz, Erik
Levnadsfragment. Folklivsskildringar från sekelskiftet. Handlar bl.a. om Virestad
1971. 230x160 mm. Ills.clbd.. 186s ill sv/v Tryck: Carl Svanberg, Växjö. Skomsl
70:-
017766
Loberg, Karl
De gamla virdarnas kroppslängd. En matematisk-statistisk undersökning av kroppslängden hos indelta soldater vid Kronobergs regemente 1794 och en jämförelse hos indelta soldater vid Västgöta-Dals regemente 1793
1959. 240x160 mm. Hft. s272-290. Särtryck ur Ymer 1959.Häfte 4
40:-
013130
Lundell, Clara
Ena Wretunge berättar från gamla Småland
Växjö:1979. 210x150 mm. Hft. 136s. Tryck: Carl Svanbergs Tryckeri
60:-
023062
Lundell, Clara
Ena Wretunge berättar från gamla Småland II
Växjö:1989. 210x150 mm. Hft. 123s. Tryck: Carl Svanbergs Tryckeri. Tillsk. från förf
80:-
019137
Lundgren, Ivar S
Från sockenstämma till storkommun. Kronobergs län
Malmö:Nordisk Bokförmedling, 1951. 260x190 mm. Clryggbd. 289s Rikt ill med sv/v fotografier. Tryck: Beyronds. Mycket personhistoria. Liten fläck på främre pärmen
110:-
003929
Lundmark, Hans-Olof
Kronoberg 1989. Bildkavaldkad från Kronobergs län. Utgiven av Smålandsposten
1988. 200x210 mm. Clbd. 96s ill sv/v. Skomsl.
40:-
011789
Lundmark, Hans-Olof
Kronoberg 1993. Bildkavaldkad från Kronobergs län. Utgiven av Smålandsposten
200x210 mm. Clbd. 96s ill sv/v. Skomsl.
40:-
017064
Lundmark, Hans-Olof
Kronoberg 2001. Bildkavaldkad från Kronobergs län. Utgiven av Smålandsposten
200x210 mm. Ills.pappbd. 96s ill sv/v och färg
40:-
015225
Madeland, Olle
Till minnet av Peter Lorenz Sellergren. Böner och personalier vid P.L. Sellergerns jordfästning den 12 maj 1843 m.m.. Utgivna med inledning och kommentarer
Växjö:Växjö Stiftshistoriska Sällskap, 1993. 210x150 mm. Hft. 64s ill sv/v Tryck: ToreSäll InfoMedia. Växjö Stiftshistoriska Sällskap meddelande nr 16. Signerad av förf
50:-
020172
Magnusson, Bertil
Jag minns den tid som var 1920-1940. Göteryd
1996. 300x210 mm. Hft. 238s ill sv/v. Omsl. något solblekta. Förf. namnt
250:-
020804
Malmeström, Elis
Herdabrev till prästerskapet i Växjö Stift
Stockholm:Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, 1950. 190x130 mm. Hft. 143s Tryck: Almqvist & Wiksell, Uppsala
60:-
021073
Mannström, Oscar
Den Wieselgrenska nykterhetsrörelsen. Radioföredrag. Skrifter utgivna av Svenska Sällskapet för nykterhet och folkuppfostran
Stockholm:1936. 210x140 mm. Klammerhft. 14s Tryck: Victor Petterson. Ny upplaga. Något solkigt
40:-
015426
Mannström, Oscar
Peter Wieselgren. En av " Svenskarnes hövdingar ".
Stockholm:Svenska Sällskapet för nykterhet och folkuppfostran, 1936. 210x140 mm. Hft. 45s Tryck: Victor Petterson. 4:e bearbetade uppl
40:-
011973
Mannström, Peter
Peter Wieselgren- en av "Svenskarnas hövdingar". Biblioteket Sveriges Vår. V
Uppsala:1910. 190x140 mm. Ills.clryggband. 63s ill sv/v Tryck: Wretmans Boktryckeri. Namnt
70:-
026965
Markheden, Malte
Torpa. Socken och kyrka. Kort beskrivning
Torpa Hembygdsförening, 1971. 210x150 mm. Klammerhft. 13s ill sv/v Tryck: Hegborns Tryckeri, Växjö
50:-
020932
Moberg, Vilhelm ( Ville i Momåla )
Inom Baggemosa ägogränser
Växjö:Ax. Quidings Bokhandel, 1923. 230x150 mm. Hft. 126s. Tryck: Nya Växjöbladets Boktryckeri-Aktiebolag. Fläckiga omsl. delvis slarvigt uppskuren. Något fläckig inlaga
1900:-
020780
Mossberg, Curt
Sydsmåländsk natur III. Kronobergs läns naturvetenskapliga förening 1914-1964
Växjö:1984. 220x150 mm. Hft. 148s ill sv/v. Tryck: Hegborns Tryckeri. fint ex
50:-
005217
Mossberg, Curt
Sydsmåländsk natur. Kronobergs läns naturvetenskapliga förening 1914-1964
Växjö:1964. 230x160 mm. Hft. 178s ill sv/v. Tryck: Smålandspostens Boktryckeri. fint ex
40:-
025586
Mörner, Carl Stellan
By-ordning för Kronobergs-län
210x160 mm. Klammerhft. (16)s. Nytryck Originalet trycktes i Wexiö hos Carl Fr. Berg, 1816
50:-
023731
Naumann, Einar
Från Småländska höglandets sjöar
260x180 mm. Klammerhft. s429-438 ill sv/v. Tagen ur band, troligtvis Naturen liv
40:-
007026
Naumann, Einar
Meddelande från Lunds Universitets Limnologiska Instution, Laboratoriet i Aneboda. Kurs i limnologi. Arbetsplatser vid Aneboda.
1930. 210x140 mm. Blad. En sida
40:-
022568
Naumann, Einar
Om profillodning i gyttje- och dyavlagringar. Särtryck ur Sveriges Geologiska Undersökning årsbok 1916. Meddelande från Aneboda Biologiska Station XXIII
Stockholm:1917. 240x160 mm. Klammerhft. 31s ill sv/v Tryck: P.A. Norstedt & Söner
40:-
022567
Naumann, Einar
Om provtagning av bottengyttor vid djuplodning. Särtryck ur Sveriges Geologiska Undersökning årsbok 9 (1915). Meddelande från Aneboda Biologiska Station XVIII
Stockholm:1916. 240x160 mm. Klammerhft. 12s ill sv/v Tryck: P.A. Norstedt & Söner
40:-
019608
Naumann, Einar
Sötvattnets produktionsbiologi. Några teoretiska grundlinjer för en rationell vattenkultur. ( Handlar bl.a. om försökstationen i Aneboda )
Lund:Gleerupps Universitetsbokhandel, 1918. 250x170 mm. Hft. 89s ill sv/v Tryck: Carl Blom. Nött ex
70:-
017589
Neander, Alvar
Bak ärjekrok och klåvaharv. (Dikter från Dackebygden)
Vetlanda:Allmogeförlaget, 1930. 230x160 mm. Hft. 62s Tryck: Vetlanda-Tryckeriet. Ouppskuren
60:-
007009
Neander, Alvar
Hasselmusfynd i Älmeboda socken, Kronobergs län. Särtryck ur Fauna och Flora 1950
Uppsala:1950. 230x160 mm. Hft. s177-188 karta ill sv/v Tryck: Almqvist & Wiksells Boktryckeri. Ded. av författaren till P. Wilstadius
40:-
007008
Neander, Alvar
Iakttagelser över parning och äggläggning hos Lamia (Acanthocinus) aedilis L. Särtryck ur Entomolgisk Tidskrift 1928
Uppsala:1928. 220x150 mm. Hft. s202-208 ill sv/v Tryck: Almqvist & Wiksells Boktryckeri. Insekten var talrik i Älmeboda och Herråkra under 20-talet
40:-
015040
Nettervik, Ingrid
Författarnas Kronoberg. Växjö och delar av Värend
Nyköping:Seminarium, 1988. 240x170 mm. Hft. 80s ill sv/v Tryck: Gust. Österberg. Handlar om: Vilhelm Moberg, Elisabeth Bergstrand-Poulsen, Gertrud Lilja, Elin Wägner, J A Göth, Peter Nilsson, Margareta Strömstedt, Esaias Tegnér, Pär Lagerkvist
70:-
006941
Niclason, Nils
Klockorna i Sandsjö. Särtryck ur Södra Sandsjö Hembygdsförenings Årsbok 1971
210x140 mm. Hft. 10s ill sv/v
40:-
030482
Nilson, Alvar red
Boken om Bergabygden. Del 1. Utgiven av Berga o Vittaryd-Dörarps Hembygdsföreningar. Bl.a. Ingelstad i äldre tider. Väster om Guddarp. Från 1700-tal till nutid en Dörarpsskildring. Jonsboda och Lindhult
Ljungby:1969. 210x150 mm. Hft. 288s ill sv/v. Karta. Tryck: Smålänningens Tryckeri
80:-
017739
Nilsson, Johan
Ett 260-årsminne. Skatelövs Prästgård 1737. Särtryck ur Skatelövs Hembygdsförenings årsskrift 1960-1961
Växjö:1961. 230x150 mm. Klammerhft. 13s Tryck: Smålandspostens Boktryckeri
40:-
026483
Nilsson, Johan
Västan om sjön Åsnen. Minnen från södra Allbo. Fjärde delen. Bl.a. Samhällslivet i Skatelöv 1726-1782. Organister i Skatelöv. Växjö stifts älsta kyrkoorgel. Urshults präst och snapphanarna i Olofshylte. Ingeborg i Mjärhult
Växjö:1960. 230x150 mm. Hft. 139s ill sv/v Tryck: Smålandsposten, Växjö. Ded. från förf. till stiftsnotarie e: Hård af Segerstad
150:-
029919
Nilsson, Peter
Den gamla byn. En berättelse om mark och människor
Ill.Ills. av Björn Gidstam. Stockholm:Norstedts, 1997. 230x160 mm. Clbd. 286s ill sv/v och färg. Handlar om Möcklehult några mil från Växjö
90:-
021357
Nilsson, Sven G/Nilsson, Ingvar N
Floran i Stenbrohult. Svensk Botanisk Tidskrift Vol. 98, häfte 2, 2004
2004. Tidskrift. s65-160 ill sv/v och färg. Kartor
80:-
028104
Nordmark, Håkan red
Kulturbilder från småländskt 1700-tal. En kommenterad och språkligt moderniserad utgåva av Samuel Kroks; Urshults pastorats inbyggares seder. Samt Samuel Ödmanns: Hågkomster från hembygden och skolan. Historiska föreningen i Kronobergs läns skriftserie 7
Växjö:1997. 230x160 mm. Pappband. 127s ill sv/v och färg. Tryck: Svanbergs Tryckeri
120:-
007025
Nordqvist, Harald
Nya arbetsuppgifter för Södra Sveriges Fiskeriförenings Försöksverksamhet. Särtryck ur skrifter utgivna av Södra Sveriges Fiskeriförening
Lund:1924. 230x160 mm. Hft. s6-14 Tryck: Carl Bloms Boktryckeri
50:-
007022
Nordqvist, Harald
Undersökning angående kräftorna i sjön Lamen. Särtryck ur skrifter utgifna af Södra Sveriges Fiskeriförening N:o 4, 1909
Lund:1909. 230x160 mm. Hft. s 20-36 tabeller Tryck: Berlingska Boktryckeri. Veck. Ded av författaren till E Walter
50:-
025406
Nordström, Olof/Larsson, Lars J/Käll, John/Larsson, Lars-Olof
Skogen och smålänningen. Kring skogsmarkens roll i förindustriell tid. Historiska föreningen i Kronobergs län skriftserie 6
1989. 250x170 mm. Ills.pappbd. 216s ill sv/v Tryck: SmpTRYCK. Bl.a. om Skog och skogsmark som försörjningskälla. Svedjebruk i Värend och Sunnerbo. Tjära och beck i Sunnerbo. Skogstillgång, skogsprodukter och sågar i Kronobergs län
130:-
011162
Norrlin, S.J
Några drag ur min lefnad
Växjö:1926. 220x160 mm. Hft. 22s Tryck: Smålandsposten. Förf. berättar om sina olika tjänstegöringar bl.a. i Skatelöf, Käfsjö och Lannaskede
120:-
007016
Nybelin, O
Dactylogyrus-studier vid Aneboda Fiskeriförsöksstation. Särtryck ur skrifter utgivna av Södra Sveriges Fiskeriförening
Lund:1925. 240x160 mm. Hft. s42-72 ill sv/v Tryck: Carl Bloms Boktryckeri. Dactylogyrus är sugmaskar som paratiserar på karpar. Se även nr 7014. Ded av författaren
50:-
007014
Nybelin, O
Dactylogyrus vastator n.sp. Särtryck ur Arkiv för Zoologi Band 16. N:o 28
Uppsala:1924. 220x140 mm. Hft. s1-2 ill sv/v Tryck: Almqvist & Wiksell. Sugmaskar som angriper gälarna på karpar. Den här arten var funnen på Aneboda Fiskeriförsöksstation 1924. Se även nr 7016
40:-
024785
Nyblom, Gösta red.
Sveriges privata företagare. Jönköpings och Kronobergs län
Uppsala:Förlaget Svensk Hembygd, 1942. 250x180 mm. Hfrbd. 740+324s ill sv/v. Tryck: Littorin Rydén Boktryckeri, Örebro. Nött band
400:-
018288
Nykvist, Oskar red
Värends-Flamman. Organ för Värends Hembygdskänsla, Kultu, Nykterhet, Rättvisa, Fred och Frihet. Första nummret: Festskrift för Hembygdsfesten på Kung Ingels Hög, Ingelstad
Karlskrona:1916. 190x130 mm. Hft. 95s ill sv/v Tryck: Karlskrona Tryckeriförening "Blekinge". Utgallrat biblioteksex. Innehåller bl.a. Om "Fru Värnas grav" och andra fornminnen av Knut Kjellmark
100:-
019675
Olander, Nils red
Meddelanden från Arkivet för Folkets Historia 1979 nr 1. Bl.a. Karl XII svedjebruk. Ragnar Lirlow: Bland småländska svedjebrännare
Stockholm:1979. 210x150 mm. Klammerhft. 48s ill sv/v
40:-
002346
Olsson, Bror
Anders Elving. En levnadsteckning.
Lund:C.W.K. Gleerups Förlag, 1944. 210x150 mm. Hft. 214s ill sv/v. Tryck: Håkan Ohlssons boktryckeri. Namnt.
60:-
011940
Orrling, Gunnar
Markaryds Folkhögskola 1959-1960. Redogörelse för skolans tionde arbetsår
Markaryd:1960. 210x150 mm. Hft. 24s ill sv/v Tryck: Bröderna Hansson
40:-
006912
Orrling, Gunnar
Markaryds folkhögskola. Separattryck ur Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok 1953. Kronobergsboken
Växjö:1954. 220x150 mm. Hft. s145-150 ill sv/v Tryck: Växjöbladets Boktryckeri. namnt
40:-
014398
Palmborg, Nils
Anteckningar vid Åsnens strand. Fiskesjö och kulturbygd
Örkelljunga:Settern, 1989. 210x140 mm. Ills.clbd. 136s Tryck: Bohusläningen, Uddevalla
70:-
020706
Palmgren, C.M
Värend och virdarna. Föredrag vid hembygdsfest i Nässjö den 5 januari 1909
Göteborg:N.P. Pehrssons Förlag, 1910. 180x120 mm. Klammerhft. 16s ill sv/v Tryck: A.Lindgren & Söner
80:-
009250
Palm, Göran
Det röda Kronoberg-om arbetarrörelsen i Kronobergs län
Växjö:Kronobergs socialdemokratiska partidistrikt, 1982. 210x150 mm. Hft. 189s ill sv/v Tryck: Carl Svanberg Tryckeri
60:-
030596
Persson, Ove m.fl
Markaryds Folkhögskolas Elevförbunds Årsskrift 1954
Markaryd:1954. 220x150 mm. Hft. 87s. Annonser.ill sv/v Tryck: Bröderna Hansson
60:-
029607
Petersson, Folke
Kyrkor i Torsås
Växjö:1977. 220x150 mm. Clbd. 204s ill sv/v Tryck: Växjöbladet
80:-
006936
Petersson, Thorsten
Rätta hemmet för rikets boskapsskötsel. Särttryck ur Kronobergs läns Slakteriförenings Jubileumsskrift 1959
Växjö:1959. 220x150 mm. Hft. s5-34 ill sv/v Tryck: Växjöbladets Boktr. Ded. till Gösta Edström
40:-
024488
Pira, Sigurd
Hovmantorps gamla kyrka
1927. 210x140 mm. Klammerhft. s51-65 ill sv/v. Tagen ur band. (STF:s årskrift 1927)
40:-
021202
Pleijel, Hilding
Gustavianskt kyrkoliv i Växjö stift. Prästerskapets svar på biskop Wallquists promemoria 12 nov. 1787. Växjö Stitshistoriska Sällskaps skrifter 1
Lund:1981. 230x160 mm. Hft. 383s. Karta.Tryck: Berlings. Behandlar följande: Kinnevald, Allbo, Sunnerbo, Konga, Norrvidinge, Uppvidinge, Tveta, Östbo, Västbo, Västra, Östra och Vista
120:-
024516
Pontén, D
Om predikosjukan i Småland
Wexiö:Författarens Förlag, 1843. 190x120 mm. Trådhft. 36s Tryck: Joh. B. Lönnegren. Oskuren. Helt i originalskick dock med solkiga men hela omslag. Ovanlig. Under slutet af 1841 yppade sig i Hjelmseryds socken uti Småland en besynnerlig sjukdom, som i början af 1842 utbredde sig vidare. Den benämndes af läkare Chorea S:ti Viti, af andra dragsjuka, predikosjuka m.m. Symtomerna voro våldsamma krampryckningar och ett oemotståndligt begär att tala och sjunga. Den spridde sig runtomkring hela häradet, med undantag af Fröderyds pastorat, och gick derpå öfver till andra härad och län. Lärde och olärde hafva disputerat de causa morbi. Än ansågs den härleda sig från yrsäd och osund föda, än från exalterade predikanter, än från en god eller ond andeverldens inverkan. Den torde än ej vara tillräckligt utredd.” Den småländska predikosjukan härjade under åren 1841-1843, men avstannade sedan lyckligtvis genom kraftiga åtgärder från polisen samt användandet av läkemedel.
750:-
016188
Prins Wilhelm
Ekhult heter gården
Stockholm:Nordisk Rotogravyr, 1944. 190x150 mm. Hft. 36s+ svartvita fotografier av Gustaf Boge. Främre omsl. något nött
70:-
020714
Ramm, Axel
Hvad vi veta om Småland under hedna tiden. Föredrag vid Wexiö stifts Folkskolläraremöte i Jönköping den 7 augusti 1884
Jönköping:1885. 210x140 mm. Hft. 16s Tryck: H. Halls Boktryckeri
250:-
025583
Reberg, Arne
Möten med Vilhelm Moberg
Stockholm:Utbildningsförlaget Brevskolan, 1995. 220x140 mm. Ills.pappband. 192s ill sv/v Tryck: Gummessons, Falköping
50:-
021528
Rehnberg, Mats
Byggnadsskicket. Byorganisationen. Åkerbruk och husdjur. Särtryck ur: Lenhovda. En värendssocken berättar
Moheda:1948. 260x180 mm. Klammerhft. s97-147 ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söner. Tillsk. från författaren
80:-
021527
Rehnberg, Mats
Kring vägarna. Särtryck ur: Lenhovda. En värendssocken berättar
Moheda:1948. 260x180 mm. Klammerhft. s341-353 ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söner. Tillsk. från författaren
70:-
012098
Rehnberg, Mats
Småländsk bystämma. Östraby och Västraby i Lenhovda socken. Svenskt liv och arbete N:r 12
Stockholm:Nordiska Museet, 1951. 200x140 mm. Hft. 197s ill sv/v Tryck: Hugo Löjdquists Boktryckeri, Tierp
60:-
002517
Rehnberg, Mats m.fl.
Utvandrarna.
Stockholm:Svensk Filmindustri, 1970. 140x190 mm. Hft. 61s ill färg och sv/v. tryck: C Davidssons Boktryckeri, Växjö. Handlar om inspelningen av filmerna
40:-
018806
Reuterdahl, H
Christoffer Isaak Heurlin. Minnesteckning. Särskilt aftryckt ur 1:sta bandet af " Lefnadsteckningar öfver Kongl. Sv. Vet Akad. aflidna ledamöter".
Stockholm:P.A Norstedt & Söner, 1869. 220x140 mm. Hft. 50s. C.I. Heurlin var född i Åsheda, Växjö stift. Omsl. något nötta. Namnt. Ded. av förf
140:-
011735
Reutersvärd, Adolf
Kronobergshed och minnen från forna tiders krigarlif
Växjö:1925. 230x160 mm. Hfrbd. 267s ill sv/v Tryck: Smålandspostens Boktryckeri. Båda omsl. medbundna. Fint ex. Exlibris P. Wilstadius
450:-
019120
Rosengren, Folke
Kantat till Kosta Glasbruks 200-årsjubileum den 10 juli 1942
Ill.Musik: Wilhelm Fahl. 170x130 mm. 4s Tryck: Smålandsposten. Något solkig på 1:a sidan
50:-
025355
Rosengren, Josef
Ny Smålands beskrifning. Kinnevald och Norrvidinge härader
Stockholm:Rediviva, 1975. 210x140 mm. Dek.pappbd. (10), xii, 142, (2), vi, (1), 82s Tryck:Eurographic. Faksimil av 1897-1914 års utgåva. Inga pl.
60:-
025354
Rosengren, Josef
Ny Smålands beskrifning. Konga härad
Stockholm:Rediviva, 1975. 210x140 mm. Dek.pappbd. (10), viii, 191s Tryck:Eurographic. Faksimil av 1897-1914 års utgåva. Tillskrift.. Inga pl.
60:-
020901
Rosengren, Josef/Linell, Ludvig/Fischer, J
Ny Smålands beskrifning. Allbo härad
Växiö:Nya Vexiöbladet, 1903. 230x150 mm. Hfrbd. viii; 216s.7 pl på kyrkor. Saknar register. Några bruna fläckar på sista bladet
450:-
020900
Rosengren, Josef/Linell, Ludvig/Fischer, J
Ny Smålands beskrifning. Allbo och Sunnerbo härad
Växiö:Nya Vexiöbladet, 220x150 mm. Clryggbd. 1903-1904. viii; 224; xii (felaktig ordning); 409-420: 1-407s. 38 pl. på kyrkor. Nötta band. Svag fuktrand i övre marginalen, vilken inte påverkar text eller pl.
550:-
021060
Rosengren, Josef/Linell, Ludvig/Fischer, J
Ny Smålands beskrifning illustrerad upplaga I-IV
Växiö:Nya Vexiöbladet, 1920. 220x150 mm. Rött clbd. 1920 m.fl. årtal. Vol I: Förord och 2 pl (19), xi; Generalregister öfver Kronobergs län 78s; Vexiö stad, 1-656; Register till Växjö stad s653-662. Totalt i vol I: 23 pl. Kartor. Vol II: (1), viii, 183, register 185-191; vii, 134, register 135-143; (1), vi, 77, (1) register 79-82; xii, 136, register 137-142; 24 pl. Vol III: (1), viii, 216, register 217-224; xii, 407, register (1), 409-420s. 14 pl. Vol IV: (1), 1062, register 1062-1072s. Inga pl. Totalt 61pl. Inga pl. på kyrkor finns i dom här volymerna utan nästan enbart på personer.Vol I: Vexiö stad. Vol II: Konga, Uppvidinge, Norrvidinge och Kinnevalds härader. Vol: III: Allbo och Sunnerbo. Vol IV: Västbo
4000:-
025428
Rosengren, Josef/Linell, Ludvig/Fischer, J
Ny Smålands beskrifning. Konga, Uppvidinge, Kinnevald, Norrvidinge
Växiö:Nya Vexiöbladet, 220x150 mm. Hfrbd. 1908 m.fl. årtal. viii; 191; vii;143; xii; 142; (1); vi; 82 s 77s ill sv/v. Innehåller 26 pl. varav de flesta är personporträtt. Brunt hfrbd med guldmarmorerat pärmpapper. Bandet ngt nött
800:-
020859
Rosengren, Josef/Linell, Ludvig/Fischer, J
Ny Smålands beskrifning. Konga, Uppvidinge, Kinnevald, Norrvidinge
Växiö:Nya Vexiöbladet, 220x150 mm. Clryggbd. 1908 m.fl. årtal. (1), viii; (185-191); 183; (1); vii; (137-143); 134; (1); vi; (79-82); 77s; (1); xii; (137-142); 136. ill sv/v. Innehåller 48 pl. med kyrkor. Bandet ngt nött
950:-
020997
Rosengren, Josef/Linell, Ludvig/Fischer, J
Ny Smålands beskrifning under fleres medverkan utgifven. Konga och Uppvidinge
Växiö:Nya Vexiöbladet, 210x140 mm. Skinnryggband. 1914. (1), 183, 134s. Från och med s34 och framåt är ett blankt blad interfolierat mellan varje textsida. ( Troligtvis för egna anteckningar ). Bunden av riksdagsman Hjalmar Gustafsson, Dädesjö. Titelsidan i kopia. Alla planscher saknas. Inlagan i fint skick
400:-
021002
Rosengren, Josef/Linell, Ludvig/Fischer, J
Ny Smålands beskrifning under fleres medverkan utgifven Vol.1-3
Växiö:Nya Vexiöbladet, 220x150 mm. Hfrbd. 1914 m.fl. årtal. Vol 1: (4),662; (1), viii, 191; vii, 143 s. 30 pl. Vexiö stad, Konga och Uppvidinge härader.Vol 2: vi, 82; Xii,142; (1), viii, 224; xii, 420 s. 54 pl. Norrvidinge, Kinnevalds, Allbo och Sunnerbo härader. Vol 3: 1072s. 14 pl. Västbo härad. Totalt 98 pl. på kyrkor
3000:-
020998
Rosengren, Josef/Linell, Ludvig/Fischer, J
Ny Smålands beskrifning under fleres medverkan utgifven Vol. I-III
Växiö:Nya Vexiöbladet, 220x150 mm. Hfrbd. 1914 m.fl. årtal. Vol I: (4), vii,191; vii;143; vi, (1), 82; xii; 142; (1), vii, 224; xii, 420. ill sv/v. Innehåller 82 pl. med kyrkor. Vol II: (1), 1072 s. 7 pl. med kyrkor. Vol III: (1), 662 s. Kartor. Totalt 89 pl. Vol I: Uppvidinge, Kinnevald, Norrvidinge, Allbo och Sunnerbo härader. Vol II: Västbo härad. Vol III: Vexiö stad. Bandet ngt nött med mindre maskhål.
2100:-
018134
Rosengren, Josef/Linell, Ludvig/Fischer, J
Ny Smålands beskrifning under fleres medverkan utgifven Vol. I-IV
Växiö:Nya Vexiöbladet, 1914. 220x150 mm. Hfrbd. 1914 m.fl. årtal. Vol I: Förord och 2 pl (19), xi; Generalregister öfver Kronobergs län 78s; Vexiö stad, 1-656; Register till Växjö stad s653-662. Totalt i vol I: 22 pl. Kartor. Vol II: (1), viii, 183; vii, 134, register 135-143; xii, 136, register 137-142; (1), vi, (1), 77s. 17 pl. Vol III: (1), viii, 216, register 217-224;xii, 407, register (1), 409-420s. 14 pl. Vol IV: (1), 1062, register 1062-1072s. Totalt 61 pl. Inga pl. på kyrkor finns i dom här volymerna utan nästan enbart på personer.Vol I: Vexiö stad. Vol II: Konga, Uppvidinge, Kinnevald och Norrvidinge härader. Vol: III: Allbo och Sunnerbo. Vol IV: Västbo. Både banden och inlagorna väldigt fina
4000:-
006993
Rydbeck, Monica
Den helige Sigfrid. En rikets skyddspatron. En bildserie.
Växjö:S:t Sigfrids Gille, 1957. 210x140 mm. Hft. 33s+33 sv/v planscher. Tryck: Smålandspostens Boktryckeri. Tillsk
70:-
014813
Rydbeck, Monica
Den helige Sigfrid. En rikets skyddspatron. En bildserie. Utgiven av S:t Sigfrids Gille
Växjö:1957. 210x140 mm. Hft. 33s+33pl. i sv/v Tryck: Smålandsposten
70:-
008384
Rydbeck, Otto
Dädesjö kyrka och dess målningar. Svenska fornminnesplatser Nr 18
Stockholm:Kungl. Vitt. Hist. och Antikvitets Akademien, 1957. 180x130 mm. Hft. 34s ill sv/v tryck: Håkan Ohlssons Boktryckeri, Lund. 3:e uppl. genomsedd av Monica Rydbeck
50:-
030740
Rydbeck, Otto
Dädesjö kyrka och dess målningar. Svenska fornminnesplatser Nr 18
Stockholm:Kungl. Vitt. Hist. och Antikvitets Akademien, 1965. 180x130 mm. Hft. 34s ill sv/v tryck: Håkan Ohlssons Boktryckeri, Lund. 4:e uppl. genomsedd av Monica Rydbeck
50:-
026267
Rydh, Sven-Erik
Strövtåg i Vilhelm Mobergs stenrike
Stockholm:Liber förlag, 1985. 190x200 mm. Ills.pappband. 71s ill sv/v Tryck: Centraltryckeriet, Borås
70:-
014401
Rydh, Sven-Erik
Strövtåg i Vilhelm Mobergs stenrike
Örebro:Askild & Kärnekull, 1974. 190x200 mm. Hft. 71s ill sv/v Tryck: Ljungföretagen
70:-
014911
Sahlgren, Jöran/Liljeblad, Sven
Svenska sagor och sägner I. Mickels i Långhult sagor
Stockholm:Thule, 1937. 250x160 mm. Hft. 280s. Mickel i Långhult, vars egentliga namn var Michael Jonasson Wallander, var född i Värnamo 1778 och dog 1869 i Ryssby Sunnerbo härad i Småland. Ouppskuren
150:-
028242
Samuelsson, Owe
Biskopsporträtten på Östrabo. En bildkrönika med kommentarer. Växjö Stiftshistoriska Sällskap. Meddelande nr 17
Växiö:1994. 210x150 mm. Hft. 47s ill i färgTryck: Hegborn & Hegborn
50:-
027210
Samuelsson, Owe
Kyrkoliv och väckelse i sockenhistoriskt perspektiv. Några synpunkter från forskningar rörande Gislaved och Ryssby. Särtryck ur Växjö Stifts-Tidningar Nr 1, 1978
Växjö:1979. 210x150 mm. Klammerhft. 16s Tryck: Växjöbladets Botr. Växjö Stifthistoriska Sällskap. Meddelande Nr 1
40:-
021267
Scheutz, N.J
Smålands flora innefattande Kronobergs och Jönköpings Läns Fanerogamer och Ormbunkar
Stockholm:Rediviva, 1977. 160x100 mm. Ills.pappbd. 362s. Originalet utkom 1864
120:-
011924
Schlegel, Bernhard
Bergqvara gods och slott i Småland
Stockholm:P.A. Nymans efterträdare, 1897. 250x170 mm. Hft. 94s. 1 sv/v plansch. Upplaga 300 ex. Ouppskuren.
250:-
007015
Schneider, Guido
Om fiskarnas val af föda och fisksjukdomar i trakten af Aneboda Fiskeriförsöksstation. Separat af skrifter utgifna af Södra Sveriges Fiskeriförening, N:o 2
Lund:1907. 230x150 mm. Hft. 18s tabeller Tryck: Berlingska Boktryckeriet. Veck
50:-
026616
Selling, Eva
Bönhus. Missionshus. Kapell. Kulturhistorisk dokumentation i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Kronobergs län, 1995. 290x200 mm. Hft. 135s ill sv/v. Kartor
90:-
024827
Selling, Eva
Huseby Bruk & Bruksherrgård
Växjö:Domänverket, 1984. 240x170 mm. Klammerhft. 50s ill sv/v och färg. Tryck: Davidsons Tryckeri
80:-
011495
Sjögren, Otto
Sverige. Geografisk beskrivning under medverkan av flera författare. Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län
Stockholm:Wahlström & Widstrand, 1931. 240x160 mm. Clbd. 596+2s tillägg. ill sv/v Tryck: Isaac Marcus Boktryckeri. Något nött band
120:-
022916
Sjöstrand, Martin
Där de nya skördarna gro. Distribueras genom Kronobergs läns SLU-distrikts expedition, Växjö
1936. 230x160 mm. Hft. 93s Tryck: Nya Växjöbladets Boktryckeri, Växjö
90:-
011912
Sjöstrand, Martin
Folkrörelser i Värend för 100 år sedan. Separattryck ur Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok 1944
Växjö:1945. 220x150 mm. Hft. s167-177 Tryck: Nya Växjöbladets Boktr
40:-
014332
Sjöstrand, Martin
Prosa på Östrabo. Separattryck ur Hyltén-Cavalliusföreningens Årsbok 1951
Växjö:1952. 220x150 mm. Hft. 52s Tryck: Nya Växjöbladet. Handlar om Tegnér. Namnt
60:-
011911
Sjöstrand, Martin
Sigfridsmässan 1846. Separattryck ur Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok 1945
Växjö:1946. 220x150 mm. Hft. s157-168 Tryck: Nya Växjöbladets Boktr
40:-
027154
Staav, Agne
Två kvinnor. Ida Moberg och Florence Stephens
Uddevalla:Settern, 1984. 220x250 mm. Ills.pappb.. 59s ill sv/v Tryck: Bohusläningen
70:-
015095
Stenvall, Gunnar
Växjö stifts matrikel.
Växjö:Smålandsposten, 1930. 230x160 mm. Hft. XV + 388 pp. Tryck: Smålandspostens Boktryckeri AB. Distribution av Carl Svanberg, Växjö . Främre omsl. med fuktfläck
150:-
020043
Stenvall, Gunnar
Växjö stifts matrikel. Ny, tillökad upplaga
Växjö:1941. 230x150 mm. Hft. xiv, 436s Tryck: Smålandspostens Boktryckeri AB. Distribution av Carl Svanberg, Växjö. Nötta omsl. Tillsk.
90:-
006914
Stenvall, John
Granhults kyrka. Separattryck ur Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok 1953. Kronobergsboken
Växjö:1954. 220x150 mm. Hft. s39-60 Tryck: Växjöbladets Boktryckeri. namnt
40:-
015613
Strömberg, Bo
Järnhantering på boplatser i Halland under äldre järnålder. En kronologisk och naturgeografisk analys Nya bidrag till Hallands äldsta historia Nr 4
Stockholm:Riksantikvarieämbetet. Byrån för arkeologiska undersökningar, 1991. 300x210 mm. Hft. 63s ill sv/v. Kartor. Tryck: ADB-kontoret Göteborg. Uppl. 250 ex. Behandlar även Södra Unnaryd i västra Småland
120:-
027140
Sundberg, Sven-Gunnar
Invandrarkyrkor i Gislaved. En studie över den kyrkohistoriska utvecklingen 1945-1978. Växjö Stiftshistoriska Sällskap meddelande nr 4
Växiö:1981. 210x150 mm. Hft. 86s. Kartor. Tryck: A. Bergström, Gislaved
60:-
020044
Svedenfors, Folke
Gränsbygden. Mellersta och norra Sunnerbo i gången tid. II
Lund:C W K Gleerups Förlag, 1954. 220x160 mm. Grönt ryggclbd. 650s ill sv/v Tryck: Nya Litografen, Malmö. Ryggtiteletiketten något lös
120:-
023380
Svensson, Bertil
Tilda i Lilla Vret. Särtryck ur Växjö stifts Hembygdskalender 1976
Växjö:1976. 220x150 mm. Klammerhft. s56-79 ill sv/v Tryck: Växjöbladets Boktr. Namnt. Tillsk. från författaren
50:-
006915
Söderberg, Bengt G
Målaren Amunds processionsfana. Separattryck ur Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok 1953. Kronobergsboken
Växjö:1954. 220x150 mm. Hft. s21-26 ill sv/v Tryck: Växjöbladets Boktryckeri
40:-
025471
Söderberg, Monnica
Om konsten på Ljungby lasarett och Ljungberga sjukhem 1984-1994
Växjö:Landstinget Kronoberg Kulturförvaltningen, 1994. 230x220 mm. Ills.pappband. 60s ill färg Tryck: Halls, Jönköping. Lång tillskrift från förf
80:-
022684
Tarstad, Henning
Urshultssägner och andra berättelser om platser och föremål i en socken i Värend. Utgiven av hembygdsföreningen Gamla Urshult. Skriftserie n:o 2
Tingsryd:1964. 200x130 mm. Clryggbd. 127s ill sv/v Tryck: Tingsryds tr.
70:-
011771
Thulin, Olof
Växjö stift i missionsperspektiv. En 1800-talsstudie rörande yttre missionen
Jönköping:Halls Förlag, 1953. 220x150 mm. Hfrbd. 249s ill sv/v kartor. Båda omsl. medbundna. Fint ex
110:-
006251
Thulin, Olof
Växjö stift i missionsperspektiv. En 1800-talsstudie rörande yttre missionen
Jönköping:Halls Förlag, 1953. 230x150 mm. Clryggbd. 250s ill sv/v kartor Tryck: H.Halls Boktryckeri. Skomsl medbundna
60:-
014100
Thunmark, Sven
Sjöar och myrar i Lenhovda socken. Särtryck ur: Lenhovda. En värndssocken berättar
Moheda:1948. 260x180 mm. Hft. 48s ill sv/v. Kartor. Tryck: Elof Lindströms Söner. Exlibris Gunnar o. Gunnel Mällberg
80:-
020793
Tuulse, Armin
Kronobergs slottsruin. Kongl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, del 76
Stockholm:1951. 240x170 mm. Hft. 211s ill sv/v. 7 pl. delvis ukvikbara. Tryck: Almqvist & Wiksell, Uppsala
140:-
014859
Tuulse, Armin
Kronobergs slottsruin. Svenska fornminnesplatser N:o 38. Vägledningar utgivna genom Kungl. Vitt.Hist. och Antikvitets Akademien
Stockholm:Almqvist & Wiksel/Gebers Förlag, 1949. 180x130 mm. Hft. 36s ill sv/v Tryck: Håkan Ohlsson, Lund.
50:-
003767
Törnblom, F.C
Minnesskrift utgiven av Kronobergs läns missionsförening med anledning av dess trettioåriga tillvaro 1886-1915.
Växiö:Familjevännen, 1915. 190x140 mm. Pappband. 151s ill sv/v. Sammanbunden med: Växjö stifts hembygdskalender år 1919. Tionde årgången. 130s ill sv/v.
50:-
023934
Ullén, Marian
Drev och Hornaryds kyrkor. Uppvidinge härad, Småland band II:2. Volym 120 av Sveriges kyrkor
Uppsala:Almqvist & Wiksell, 1968. 260x190 mm. Hft. s81-156s ill sv/v. 1 färgpl. Karta. Exlibris
110:-
007409
Ullén, Marian
Drevs gamla kyrka. En vägledning utgiven av Drev-Hornaryds kyrkoråd
210x140 mm. Hft. 11s ill sv/v Tryck: Hegborns Tryckeri, Växjö
40:-
020721
Ullén, Marian
Dädesjö kyrka och dess målningar. Svenska Fornminnesplatser nr 18. Vägledningar utgivna genom riksantikvarieämbetet
Uddevalla:1976. 190x130 mm. Klammerhft. 35s ill sv/v Tryck: Risbergs Tryckeri
40:-
027278
Ullén, Marian
Dädesjö och Eke kyrkor. Uppvidinge härad, Småland band II:3
Stockholm:Riksantikvarieämbetet, 1969. 260x200 mm. Hft. s163-268 ill sv/v och färg.Tryck: Almqvist & Wiksell. Sveriges kyrkor volym 126
90:-
020906
Ullén, Marian
Dädesjö old church
1973. 210x150 mm. (4)s. Foto på kyrkan. Tryck: Raä Litho
40:-
021076
Ullén, Marian
Granhult och Nottebäcks kyrkor. Uppvidinge härad, Småland band II:4
Stockholm:Riksantikvarieämbetet, 1972. 260x200 mm. Hft. s275-385 ill sv/v och färg.Tryck: Almqvist & Wiksell. Sveriges kyrkor volym 149
90:-
020708
Ullén, Marian
Granhults kyrka. En vägledning utgiven av Granhults kyrkonämnd
210x150 mm. Klammerhft. (7)s ill sv/v
40:-
023933
Ullén, Marian
Kyrkorna i Sjösås. Uppvidinge härad, Småland band II:1. Volym 114 av Sveriges kyrkor
Uppsala:Almqvist & Wiksell, 1967. 260x190 mm. Hft. 74s ill sv/v. Karta. Ouppskuren. Exlibris
90:-
007534
Ullén, Marian
Lenhovda och Herråkra kyrkor. Uppvidinge härad, Småland band VI:2
Stockholm:Riksantikvarieämbetet, 1977. 260x200 mm. Hft. 90s ill sv/v Tryck: Borgströms, Motala. Sveriges kyrkor volym 171
100:-
009836
Ullén, Marian
Älghults kyrkor. En vägledning utgiven av Älghults kyrkoråd
1974. 210x150 mm. Hft. 7s ill sv/v Tryck: Bröderna Lindström, Åseda
40:-
020722
Wahlgren, Sven
Vederslövs gamla kyrka. Särtryck ur " Mitt i Virdaland "
Växiö:1989. 210x150 mm. Klammerhft. 22s ill sv/v Tryck: Ekbring & Hegborn
40:-
025359
Wallquist, Olof
Anteckningar till en resa i Småland 1794 av Olof Wallquist. Vår kulturskatts småskriftserie, nr 1. Landsbiblioteket i Växjö
Växjö:1992. 210x140 mm. Klammerhft. 18s ill sv/v
50:-
024486
Vejde, Albert
Borgar och samfärdsleder i medeltidens Värend
1925. 210x140 mm. Klammerhft. s147-170. Tagen ur band. (STF:s årskrift 1925)
40:-
015634
Vejde, Albert
Värend i krig. Särtryck ur Stenbrohult i forntid och nutid I
Växjö:1925. 220x160 mm. Hft. 37s Tryck: Smålandspostens Boktryckeri. Ded. från förf. till Inge Wettergren. Något nött ex
120:-
023729
Vejde, P.G
Agundaborg. En småländsk medeltidsborg och en till denna knuten kyrka
1926. 210x140 mm. Klammerhft. s176-193 ill sv/v. Sammanhäftad med: Värnds härads rätt och Bländasägnen av Eric Elgqvist. Tagen ur band. ( Hyltén-Cavallius-föreningens årsbok, 1926 )
40:-
015017
Vejde, P.G
Askenäs säteri i Sunnerbo. En Småländsk herrgårds öden, tecknade mot bakgrund av huvuddragen i Sunnerbo härads natur- och fornhistoria
Växjö:1933. 220x150 mm. Hfrbd. 86s ill sv/v. Utvikbar karta. Tryck: Nya Växjöbladets Boktr. Separattryck i 300 numrerade ex av Hyltén-Cavallius-Föreningens årsbok 1933 varav detta är N:r 139. Tillskrift från Nils Aschan till Magnus Wistrand. Främre omsl. medbundet. Fint ex
300:-
011832
Vejde, P.G
Bäckaslöv. Några anteckningar från en försvunnen by i Växjötrakten. Särtryck ur Smålandsposten för den 24 mars 1928
180x120 mm. Hft. 14s Ded. till Fröken Ruth Wallin fr. förf. Upplaga endast 25 ex. Sällsynt. Fint ex
160:-
006923
Vejde, P.G
En storslagen bokdonation till Kronobergs läns hembygdsförbund. Separattryck ur Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok 1937
Växjö:1937. 220x150 mm. Hft. s3-6 ill sv/v Tryck: Nya Växjöbladets Boktryckeri
40:-
006934
Vejde, P.G
Landskamrerare Jacob Krögers ekonomiska uppgifter rörande Kronobergs län. Särtryck ur Norra Allbo Hembygdsförenings årsbok Värendsbygder 1958
Alvesta:1958. 220x150 mm. Hft. s43-48 Tryck: Elof Lindströms Söner
40:-
011337
Vejde, P.G
På gammal kyrkogrund. Några blad ur Dänningelanda socken- och kyrkokrönika. Särtryck ur Smålandsposten för den 18 och 25 sept. 1937
Växjö:180x120 mm. Hft. 23s ill med sv/v fotografi av minneskorset. Ded. till Paul Wilstadius. Upplaga endast 75 ex. Sällsynt. Fint ex
160:-
030465
Vejde, P.G
Åryd. Anteckningar om en gård och ett järnbruk i Småland
Växjö:1954. 260x190 mm. Clryggbd. 132s ill sv/v Tryck: Smålandspostens Boktryckeri. Nr 98 av 400 ex
280:-
013960
Vejde, P.G
Åryd. Anteckningar om en gård och ett järnbruk i Småland
Växjö:1954. 260x190 mm. Hft. 132s ill sv/v Tryck: Smålandspostens Boktryckeri. Nr 336 av 400 ex
250:-
018195
Vejde, P.G
Östra Torsås gamla kyrka
Växjö:1949. 220x150 mm. Hft. 59s ill sv/v Tryck: Nya Växjöbladets Boktr. Tillsk från förf
70:-
004767
Vejde, P.G.
Om hjortens förekomst i Värend under 1600-talet
Växjö:1922. 210x140 mm. Hft. 14s Tryck: Nya Växjöbladets Boktryckeri
40:-
021667
Vejde, P.G/Lindal, Harald
Askenäs säteri i Sunnerbo
Trelleborg:1958. 220x150 mm. Hft. 110s ill sv/v Tryck: Tryckeri AB Allehanda. 2.a utökade uppl
150:-
020778
Wernstedt, F
Kungl. Kronobergs Regemente 1623-1923
Stockholm:1923. 250x180 mm. Hft. 65s ill sv/v och färg. Utvikbar karta. Tryck: Ivar Haeggström
300:-
028054
Westergren, Ebbe
Södra Småland under yngre stenåldern och bronsåldern. En studie av bebyggelseutvecklingen i Göteryds sn. Utgiven av Göteryds hembygdsförening
Ill.Teckningar av Agneta Danielsson. 1979. 210x150 mm. Hft. 144s ill sv/v
80:-
027489
Vide, Sten-Bertil
Ett frösortiment från 1837. Separattryck ur Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok 1962-1963. Kronobergsboken
Växjö:1963. 210x150 mm. Klammerhft. s35-38 Tryck: Växjöbladet. Handlar om en prislista vilka olika fröer försåldes på 1837 års Sigfridsmässo- Marknad i Wexjö
40:-
027635
Vide, Sten-Bertil
Kyrklig folklivsforskning i en ordsamling. Hallaryd. Särtryck ur Växjö Stifts Hembygdskalender 1960
Växiö:1960. 230x150 mm. Klammerhft. 15s ill sv/v Tryck: Smålandsposten
40:-
027490
Vide, Sten-Bertil
Om djurnamn i Västra Kronobergs län. Särtryck ur Sydsmåländsk natur
230x150 mm. Klammerhft. s169-173
40:-
027491
Vide, Sten-Bertil
Om ortnamnen i Algutsboda. Särtryck ur Algutsbodaboken 1962
Nybro:1962. 230x160 mm. Klammerhft. 16s ill sv/v Tryck: Johansson & Svenson
40:-
026841
Wieselgren, P
Ny Smålands beskrifning inskränkt till Wexiö stift. II-III. Del 2: Beskrifning öfwer Kronobergs län. Del 3: Topografi, Wexiö Stifts andel af Jönköpings län
Wexiö-Lund-Jönköping:220x140 mm. 1845-46. Titelblad, xv, (1), 597-979, (1). (2), 412, (4)s.Bakre omsl. Tryck: J.P. Lönnegren, Wexiö. Berlingska, Lund. J.Sandwall, Jönköping. Samtida brunt skinnryggband. Exlibris: Gustaf Hallgren. Smärre blyertsnoteringar
600:-
015930
Wieselgren, P
Ny Smålands beskrifning inskränkt till Wexiö stift. I-III. Samt: Bihang till ny Smålands beskrifning. Del 1: Historia. Del 2: Beskrifning öfwer Kronobergs län. Del 3: Topografi, Wexiö Stifts andel af Jönköpings län
Wexiö-Lund-Jönköping:210x140 mm. 1844-47. IX, 596, (1). XV, 597-979. 412, (4). VI, 172 s. Tryck: J.P. Lönnegren, Wexiö. Berlingska, Lund. J.Sandwall, Jönköping. Del I-III samtida bruna skinnband. Guldornerade ryggar. Bihanget Svart hfrbd. något nött, gulornerad rygg. (230x150 mm). Namnt.Olof Warnehed. Exlibris Gustaf Berndtsson i del I-III.Sidorna 371-384:s ett hörn med litet avklipp. Påverkar inte texten. Smärre blyertsant.
2100:-
015427
Wieselgren, Sigfrid
I västerstad. Drag ur P. Wieselgrens liv 1833-1847
Stockholm:Svenska Sällskapet för nykterhet och folkuppfostran, 1936. 210x140 mm. Hft. 41s Tryck: Victor Petterson. Ny uppl.
40:-
021457
Wijkmark, Henning
Samuel Ödman. Hans livsöde och samhällsåskådning. Svenska sällskapet för nykterhet och folkuppfostran
Stockholm:1938. 190x130 mm. Klammerhft. 31s ill sv/v Tryck: Svenska Tryckeriaktiebolaget
40:-
021477
Wijkmark, Henning
Samuel Ödmann
Stockholm:Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, 1923. 230x160 mm. Hft. xxxvii, 367s ill sv/v Tryck: Appelbergs Boktryckeri, Uppsala. Oskuren och osprättad. Något nötta omsl
150:-
021479
Wijkmark, Henning
Samuel Ödmanns skrifter och brev I. Med levnadsteckning och kommentar
Stockholm:Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, 1925. 230x160 mm. Hft. xl, 257s Tryck: Almqvist & Wiksell, Uppsala. Oskuren och osprättad. Omsl. nötta
50:-
010953
Wikström, Jan-Olle
Väckelsång kyrkan och bygden utgiven i samband med Väckelsångs kyrkas 150-årsjubileum 1978
Väckelsångs Församling, 1978. 210x150 mm. Hfrbd. 103s ill sv/v Tryck: Smålandspostens, Växjö. Skomsl. medbundna. Tillsk. från författaren. Fint ex. Nr 26 av 750 ex
150:-
017585
Williams, Lennart
I Sunnerboitiska fågelmarker. Separattryck ur Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok 1945
Växjö:1946. 220x150 mm. Hft. s33-47 ill sv/v Tryck: Nya Växjöbladets Boktryckeri
40:-
006916
Wilstadius, Gun
Takmålningarna från Furuby kyrka. Separattryck ur Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok 1962-63. Kronobergsboken
Växjö:1963. 220x150 mm. Hft. s3-13 ill sv/v Tryck: Växjöbladets Boktryckeri
40:-
014769
Wilstadius, Paul
Den första fornminnesinventeringen i Allbo härad. "Rannsakningar om gamble antiquiteter och monumenter" från år 1667. Särtryck ur Värendsbygder 1939
Moheda:1939. 220x150 mm. Hft. 11s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Tryckeri. Ded. till N. Aschan från förf.
60:-
013104
Wilstadius, Paul
Häradsmålaren Sven Sederström från Aringsås. Några biografiska anteckningar. Särtryck ur Norra allbo Hembygdsförenings årsbok Värendsbygder 1939
Moheda:1939. 220x150 mm. Hft. 14s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms tryckeri. Ded
60:-
019693
Wilstadius, Paul
Petrus Ingemari från Annerstad, kyrkoherde i Tenala, Finland. Några biografiska anteckningar. Särtryck ur Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok 1941
Växjö:1941. 220x150 mm. Hft. 5s Tryck: Nya Växjöbladets Boktryckeri
50:-
017316
Wilstadius, Paul
Släkten Olofsson-Lund. Separattryck ur Kronobergsboken 1955
Växjö:1956. 220x150 mm. Hft. s145-156. ill sv/v. Tryck: Växjöbladets Boktryckeri. Tillsk. från förf
50:-
011996
Wiman, C/Gustafson, Hjalmar
Till minne av Johan Peter Gustafsson. Dädesjö Hembygdsförenings publikationer I
Växjö:1943. 220x150 mm. Hft. 40s Tryck: Nya Växjöbladet
80:-
010783
Wingborg, Olle
Linnébygdens litteratur-en bibliografi över Älmhults kommun
Länsbiblioteket Kronoberg, 1996. 240x160 mm. Clbd. 91s Tryck: C O Ekblad, Västervik. Smålands Bibliografi 4. Nytt ex
120:-
010777
Wingborg, Olle
Litteratur om Alvesta-en kommun i Värend
Länsbiblioteket Kronoberg, 1998. 240x160 mm. Clbd. 141s Tryck: C O Ekblad, Västervik. Smålands Bibliografi 6. Nytt ex
120:-
010780
Wingborg, Olle
Litteratur om Markaryd-en kommun i gränsbygd
Länsbiblioteket Sydost, 2000. 240x160 mm. Clbd. 117s Tryck: C O Ekblad, Västervik. Smålands Bibliografi 9. Nytt ex
120:-
010781
Wingborg, Olle
Litteratur om Tingsryd-en kommun med sju socknar
Länsbiblioteket Kronoberg, 1995. 240x160 mm. Clbd. 138s Tryck: Halls Offset, Växjö. Smålands Bibliografi 2. Nytt ex
120:-
010779
Wingborg, Olle
Litteratur om Uppvidinge-en kommun i glasbygd
Länsbiblioteket Sydost, 1999. 240x160 mm. Clbd. 140s Tryck: C O Ekblad, Västervik. Smålands Bibliografi 7. Nytt ex
120:-
010947
Virdestam, Gotthard
Kring Östrabo och Sankt Sigfrids Källa. Person- och kulturhistoriska anteckningar.
Stockholm:Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, 1934. 190x130 mm. Hfrbd. 216s ill sv/v Tryck: Almqvist & Wiksell, Uppsala. Båda skomsl medbundna. Fint ex
130:-
003396
Virdestam, Gotthard
Kring Östrabo och Sankt Sigfrids Källa. Person- och kulturhistoriska anteckningar.
Stockholm:Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, 1934. 195x125 mm. Hft. 216s ill sv/v Tryck: Almqvist & Wiksell, Uppsala.
50:-
012734
Wittlock, J.A
Jord-fynd från Wärends för-historiska tid. Ett bidrag till Sveriges antiquariska topografi
Stockholm:P A Norstedt & Söner, 1874. 230x170 mm. Pappband. 102s 13pl. 1 utvikbar färglagd karta. Spricka i ryggfalsen
250:-
028909
Wrenby, Knut/Gottschalk, G
Sveriges skomakarmästare i ord och bild. Ett samlings- och minnesverk över svenskt skomakeri jämte personuppgifter över medlemmarna i Sveriges Skomakarmästarförbund
Stockholm:Förlagsaktiebolaget Hansa, 1944. 300x220 mm. Dek.linnebd. 546s rikt ill med sv/v porträttfotografier. Tryck: Stellan Ståls Boktryckeri
450:-
017374
Värend, Blenda. ( Dreierström, E.M )
Penopeles klagan. Dikter
Alvesta:1963. 140x150 mm. Clryggbd. 39s Tryck: Elof Lindströms Söner. Pärmarna med några mindre fläckar. Frampärmen med en teckning av en väverska
60:-
025369
Ydström, Gösta
Boken om Moheda. Ett bidrag till hembygdsforskningen.
Moheda:Edvard Svensson, Moheda, 1926. 240x170 mm. Mjukt clbd. 253 s ill sv/v. Tryck: Elof Lindströms Tryckeri, Moheda
170:-
022825
Åberg, Göran
Emilie Petersen, mormor på Herrestad, och hennes nätverk. Växjö Stiftshistoriska Sällskap Skrifter 14
Lund:Arcus Förlag, 2005. 220x150 mm. Hft. 251s ill sv/v Tryck: Prinfo/Team Offset & Media
60:-
 
åter till toppen