Hjorteds Antikvariats logotyp
Hem Böcker Beställ Information

 

Böcker : Värendsbygder

   
Uppdaterad: 2008-05-17
Förkortningar...
ID Bok Pris
016909
Aringsås. Fornminnen-kyrka-herrgårdar. Norra Allbo Hembygdsförenings årsbok 1930. Engaholm, Spåningslanda och Benestad, tre gamla herresäten i Aringsås
Moheda:1930. 220x160 mm. Hft. 117s ill sv/v. Utvikbara kartor. Tryck: Elof Lindströms Tryckeri
200:-
016910
Lekaryd. Fornlämningar-kyrka-herrgårdar Norra Allbo Hembygdsförenings årsbok 1931. Gåvetorp och Gemmatorp, anteckningar om ett par gamla gårdar i Värend av P.G. Vejde
Moheda:1931. 220x160 mm. Hft. 89s ill sv/v. Utvikbar karta. Tryck: Elof Lindströms Tryckeri. Ouppskuren
200:-
016906
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1937. Bl.a.Norra Allbo under sten- och bronsåldern. Kronobergshed. Härlövs offerkyrka. Björnjakten i Hejdahagen. Fasta fornlämningar och fornfynd
Alvesta:1937. 220x150 mm. Hft. 91s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söner, Boktryckeri, Moheda
80:-
016902
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1939. Bl.a.Häradsmålaren Sven Sederström. Fornminnesinventering. Hos hjälpgumman. Ekefors, Hakafors och Föreberg. Brändekvarn
1939. 220x150 mm. Hft. XII+111s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söner, Boktryckeri, Moheda
80:-
023374
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1943. Bl.a. Kungabesök på Kronobergshed. Tjärbränning. Tre släktgårdar i Ör. En småländsk sockenbeskrivning från 1700-talet och dess författare ( Bengt Hagelberg)
1943. 220x150 mm. Hft. XII+89s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söner, Boktryckeri, Moheda
80:-
026215
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1944. Bl.a. En slätthögsbo som författare till den äldsta smålandsbeskrivningen (Petrus Petri Slettho-Gizaeus, 1633) . Bebyggelsen i Härlövs socken under äldre tider. Arnanäs. Träskomakeri
1944. 220x150 mm. Hft. XIV+96s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söner, Boktryckeri, Moheda. Även ingå följande artiklar: Växjöskolares från Norra Allbo 1651-1819. Med cykel genom Norra Allbo
80:-
010513
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1945. Bl.a.Forna kyrkor och klockor i Allbo. De första sockeniblioteken i Kronobergs län. Växjöskolares från Norra Allbo 1651-1819. Lekaryd Svartagård
1945. 220x150 mm. Hft. XII+84s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söner, Boktryckeri, Moheda. Liten fläck på ryggen
80:-
015861
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1946. Bl.a. Särdrag ur Alvesta gamla och nya ansikte. Utbredning i sydsverige av toppbeskuren lind och ask. Växjöskolares från Norra Allbo 1651-1819. Mordet i Mistelås prästgård 1744
1946. 220x150 mm. Hft. XII+95s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söner, Boktryckeri, Moheda.
80:-
010515
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1947. Bl.a. Biskopsvalet i Växjö 1847. Växjöskolares från Norra Allbo 1651-1819. Gamla kvarnar. Tunnrån och Spånkoffertar. En urfabrik på Oby under 1740-talet. Havandeskap,födsel,dop,kyrktagning
1947. 220x150 mm. Hft. XII+94s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söner, Boktryckeri, Moheda
80:-
010516
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1948. Blädinge kyrka av Gunnar Johansson
1948. 220x150 mm. Hft. XIV+120s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söner, Boktryckeri, Moheda
80:-
003143
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1949. Bl.a Alvesta drängar på auktion. Två 1700-talsbeskrivningar från Allbo. Djuren och dess tydor
Alvesta:1949. 220x150 mm. Hft. 84s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söners, Boktryckeri, Alvesta.
80:-
026216
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1950. Wilhelm Rappe och Matilda Rappe på Tagel. En tidsbild från 1800-talets Småland.
Alvesta:1950. 220x150 mm. Hft. 111s ill sv/v. Färgbild av Wilhelm Rappe.Tryck: Elof Lindströms Söners, Boktryckeri, Alvesta.
110:-
003146
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1951. Bl.a. Riksdagsmannagården. Anders Koskulls minnesanteckningar 1692-1743. Alvetsa kyrka
Alvesta:1951. 220x150 mm. Hft. 103s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söner, Boktryckeri, Alvesta.
80:-
021058
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1952. Bl.a. Jon Bengtsson i Ströby. Minnen från Alfvesta barndom. Växjöskolares från Norra Allbo 1651-1819
1952. 220x150 mm. Hft. XII+83s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söner, Boktryckeri, Alvesta
80:-
026217
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1953. Bl.a. Torpbebyggelse i Norra Allbo. Engaholms-torpen. Hjortsberga. Prästlängder i Hjortsberga-Kvenneberga pastorat.
1953. 220x150 mm. Hft. XII+117s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söner, Boktryckeri, Alvesta
80:-
003147
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1954. Bl.a. Härlövs kyrka. Lekaryds kyrka. Allmogeord som försvinna. Vargatider i Södra Småland. En banvakts dagbok
Alvesta:1954. 220x150 mm. Hft. 142s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söner Boktryckeri, Alvesta.
80:-
016908
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1955. Bl.a. Äldre bebyggelse på Aringsås bys ägor. J.P. Ling och F.V. Ling präster i Hjortsberga under 1800-talet. Växjöskolares från Norra Allbo åren 1651-1819. Stamsoldat och beväring
Alvesta:1955. 220x150 mm. Hft. 106s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söner, Boktryckeri, Alvesta. Namnt
80:-
026218
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1956. Bl.a. Kvenneberga sockens hävder. Prästgravar i Hjortsberga och Kvenneberga. Slagtröskning i Allbo. Växjöskolares från Norra Allbo. Den stora Värendsfornsjön
Alvesta:1956. 220x150 mm. Hft. 86s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söner, Boktryckeri, Alvesta.
80:-
026219
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1957. Bl.a. Lekaryds kommun under 100 år. Smedyrket och de gamla bysmederna. Mästertjuven Tullberg. Växjöskolares från Norra Allbo. Undersökning av bronsådersröse vid Fridhem, Benestad by, Alvesta
Alvesta:1957. 220x150 mm. Hft. 95s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söner Boktryckeri, Alvesta. Bläckkludd på bakre omslaget. Namnt
70:-
026220
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1958. Bl.a. När järnvägen kom till våra bygder. Fågellivet i Alvestatrakten. Mantals- och boskapslängd för Slätthög och Mistelås 1600. Den frikyrkliga verksamheten i Slätthög
Alvesta:1958. 220x150 mm. Hft. 95s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söner, Boktryckeri, Alvesta
80:-
014085
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1959. Bl.a. De småländska salpetersjudarna. Småstugebebyggelsen i Ör
Alvesta:1959. 220x150 mm. Hft. 91s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söner, Boktryckeri. Namnt
80:-
021504
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1960. Bl.a. Torp och backstugor i Hössjö rote. Torparebyn på Espetunaskogen. Torpbebyggelsen i Svanås. Blädinge, Aringsås, Lekaryd i Karl XI:s salpetersjuderiindelningsverk
Alvesta:1960. 220x150 mm. Hft. 134s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söner, Boktryckeri, Alvesta
80:-
017611
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1961. Bl.a. Peter Wieselgren. Guldgrävaren från Hjortsberga (Emil Granfelt). Torpen på Hjortsberga skogsrote. De småländska salpeterladorna. Krigsfången Skölds levnadsöde
Alvesta:1961. 220x150 mm. Hft. 125s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söner, Boktryckeri, Alvesta.
80:-
014086
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1962. Bl.a. Det danska anfallet mot Värend 1612. Torpen i Forssa och Vrets rotar. Kilian Zoll. Förteckning över artiklar i NAH:s årsbok 1929-1961
Alvesta:1962. 220x150 mm. Hft. 91s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söner, Boktryckeri
80:-
014087
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1963. Bl.a. Ett halvsekel i Alvesta. Blädinge Skyttegilles åttioåriga tillvaro. Benestad by
Alvesta:1963. 220x150 mm. Hft. 106s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söner, Boktryckeri. Tillsk
80:-
014088
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1964. Bl.a. Om Espingen och Skol-Katrina. Torpbebyggelsen i Sjöatorps rote, Hjortsberga. Bröderna Brusell i Karlskrona
Alvesta:1964. 220x150 mm. Hft. 146s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söner, Boktryckeri. Tillsk
80:-
010520
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1965. Bl.a.Engaholm. Allbobygden under Dackefejden. Schörlin-orgeln i Alvesta kyrka. Torpbebyggelsen i Hjortsberga. den regala brännvinsbränningen i Allbo under kronobränneriernas tid. Släktgårdar
1965. 220x150 mm. Hft. XVI+116s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söner, Boktryckeri, Alvesta
80:-
013546
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1966. Bl.a. Gåvetorp. Gamla tingshus. Härlövssmeder och andra sockenbor. 1742 års Byordning. Vita rådjur
1966. 220x150 mm. Hft. XXI+126s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söner Boktryckeri, Alvesta
80:-
024773
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1967. Bl.a. Kyrkor i vår hembygd. Historik 1927-1967. Gränsfejder och härjningståg under Nordiska sjuårskriget. carl von Linnés syskon. Kyrkobygget i Hjortsberga
1967. 220x150 mm. Hft. XIII+139s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söner, Boktryckeri, Alvesta
80:-
014075
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1968. Bl.a. Innegärning och vardagslag under vintern. Fåglar och andra djur. Alvesta från gångna tider. Postanstalten i Alvesta. Blädinge kyrkokör
Alvesta:1968. 220x150 mm. Hft. 110s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söner Boktryckeri, Alvesta
80:-
021505
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1969. Bl.a. Sven Joann. Jon Bengtsson i Ströby. Den tidiga emigrationen från Allbo härad. Kring en ängsbacke i Humlaryd. Inventering av fågellivet. Torp och stugor i Hults rote Hjortsberga socken
1969. 220x150 mm. Hft. XIX+116s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söner, Boktryckeri, Alvesta
80:-
010524
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1970. Bl.a. Torp och backstugor i Transjö socken. Från det gamla Härlöv. Kring en adlig bouppteckning (August Wallenstierna). Boskapsskötsel
1970. 220x150 mm. Hft. XII+127s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söner, Boktryckeri, Alvesta
80:-
010525
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1971. Bl.a. Klosters röstskola. Två tusen år i Spåningslanda. Brev från Salomon Johansson i Grennaforsa. Grennaforsa hälsobrunn. Den tidiga emigrationen från Allbo härad
220x150 mm. Hft. XII+152s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söner, Boktryckeri, Alvesta
80:-
014076
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1972. Bl.a. Moheda storkommun. Mistelås-socknen som mist sitt lås. Industrier och företag. Moheda när seklet var ungt. Från Slätthög
Alvesta:1972. 220x150 mm. Hft. 170s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söner Boktryckeri, Alvesta
80:-
014077
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1973. Bl.a. Teatern i skogsbacken (Alvesta). Byskolornas uppkomst i Hjortsberga. Ortnamn i Moheda socken. Oby säteri. Åkerbruksbenämningar i Härlöv
Alvesta:1973. 220x150 mm. Hft. 121s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söner Boktryckeri, Alvesta
80:-
014089
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1974. Bl.a. På Allbo ting. Hemmabyarna i förändringens vind
Alvesta:1974. 220x150 mm. Hft. 146s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söner, Boktryckeri
80:-
014090
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1975. Bl.a. Moheda skolmuseum. Norra Allbo landformer. När seklet var ungt. Vid Kråketorps led. Hjärtanäs-Hjärtenholm. Åkerbruksbenämningar i Härlöv. När Kronobergshed var interneringsläger för tyskar
Alvesta:1975. 220x150 mm. Hft. 112s ill sv/v. Utvikbar karta. Tryck: Elof Lindströms Söner, Boktryckeri. Några lösa sidor i början
80:-
014078
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1976. Bl.a. Musiklivet i Alvesta förr och nu. Sommarvandring kring Yasjön. Så var det en gång (AGIF)... av Torgny Dalheim
Alvesta:1976. 220x150 mm. Hft. 117s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söner, Alvesta. Solkiga omsl.
80:-
014079
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1977. Bl.a. Moheda hembygdsgård. Aringsås kyrka. Gamla namn i gamla Alvesta. På Allbo ting. Alfabetiskt register till Värendsbygder 1929-1975
Alvesta:1977. 220x150 mm. Hft. 204s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söner, Alvesta. Solkiga omsl.
80:-
015906
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1978. Bl.a. Följ med till Lekaryd. Hasselmusen i Alvestabygden. Torp och backstugor i Elofstorps rote av Kvenneberga socken. Torp i Lekaryd på 1800-talet
Alvesta:1978. 220x150 mm. Hft. 168s ill sv/v Tryck: Lindströms, Alvesta
80:-
014080
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1979. Bl.a. På Allbo ting. Öhrs Byasjö. Våtmarker i Norra Allbo. Torp och backstugor i Sköldsta rote , Kvenneberga socken. Hössjö byalags handlingar
Alvesta:1979. 220x150 mm. Hft. 170s ill sv/v Tryck: Lindströms boktryckeri, Alvesta
80:-
021506
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1980. Bl.a. Alvesta. Torp och backstugor i Uråsa rote, Kvenneberga socken. Soldaten Peter Frigge i Blädinge. Kronobergsknektar i Norra Allbo under indelningsverkets tid
Alvesta:1980. 220x150 mm. Hft. 175s ill sv/v Tryck: Lindströms boktryckeri, Alvesta
80:-
015774
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1981. Bl.a. Grennaforssa Hälsobrunn. Carl Andersson i Vaxholm. Torpinventering i Mistelås. Alfvesta Tidning. Posten i Slätthög. Vargen i våra bygder
Alvesta:1981. 220x150 mm. Hft. 174s ill sv/v Tryck: Lindströms boktryckeri, Alvesta
80:-
014091
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1982. Bl.a. Magni Petersson Magnino. Den småländska lingonrushen. Från det gamla Alvesta. Tagel. Torp och backstugor i Skoga skatte rote i Hjortsberga församling
Alvesta:1982. 220x150 mm. Hft. 166s ill sv/v Tryck: Lindströms Boktryckeri
90:-
014295
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1983. Bl.a. Kronobergshed. Lindormen i Värend. Torp och backstugor i Agnaryds rote
Alvesta:1983. 220x150 mm. Hft. 174s ill sv/v Tryck: Lindströms Boktryckeri. Tillsk
80:-
015775
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1984. Bl.a. Kvenneberga kyrkokrönika. Linvävaren och soldaterna. Våra stationer i norra Allbo. Dansjö bränneri. Hans liv blev guld i mun (Oskar Strömberg)
Alvesta:1984. 220x150 mm. Hft. 166s ill sv/v Tryck: Lindströms Boktryckeri
80:-
014296
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1985. Bl.a. Historien om "Bolaget". Alvesta-det är min plats-sade Vilhelm Moberg. Järnvägarna omkring Alvesta
Alvesta:1985. 220x150 mm. Hft. 205s ill sv/v Tryck: Lindströms Boktryckeri
80:-
015907
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1986. Bl.a. Från det gamla Aringsås och Engaholm. Ett år i Alvesta med Vilhelm Moberg. Protokollen berättar-Allbo Fredsförening. Torp och backstugor i Härlöv
Alvesta:1986. 220x150 mm. Hft. 167s ill sv/v Tryck: Lindströms, Alvesta
80:-
019488
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1987. Bl.a. Folkrörelsernas framväxt i Norra Allbo. Stenarnas Allbo. Telefonen och vår bygd. Insjöfiske. Torp och bacstugor i Härlöv.
Alvesta:1987. 220x150 mm. Hft. 146s ill sv/v Tryck: Lindströms Boktryckeri
80:-
015908
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1988. Bl.a. Erik Ihrfors. C.G. Tullberg-militär och mästertjuv. Folkrörelsernas framväxt i Norra Allbo. Husförhör i Moheda
Alvesta:1988. 220x150 mm. Hft. 132s ill sv/v Tryck: Lindströms, Alvesta
80:-
015909
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1989. Bl.a. Härlöv. Den sydsmåländska predikosjukan. Sjöatorp Brorsgård-en gammal släktgård i Hjortsberga
Alvesta:1989. 220x150 mm. Hft. 141s ill sv/v Tryck: Lindströms, Alvesta
80:-
015910
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1990. Bl.a. Lantbruksbilder från Slätthög och Mistelås. Skolan i Moheda 1814-1862. Runor i Norra Allbo. Sven Sederström-sagoberättare och nykterhetskämpe. Per Borgh-människan och visionären
Alvesta:1990. 220x150 mm. Hft. 148s ill sv/v Tryck: Lindströms, Alvesta
80:-
015911
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1991. Bl.a. Källor i Alvesta kommun. Tre konstnärer från Allbo (Carl Ryd, Sven Joann, Carl Andersson). Axel Fröberg. 70 år med AB Aug Hall
Alvesta:1991. 220x150 mm. Hft. 143s ill sv/v Tryck: Lindströms, Alvesta
80:-
015913
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1993. Bl.a. Torps Mekaniska Verkstäder-en översikt. En sommarvandring på Kronobergshed. Heliga lundar och märkliga träd. Kemikaliehandeln i Alvesta
Alvesta:1993. 220x150 mm. Hft. 131s ill sv/v Tryck: Lindströms, Alvesta
80:-
015915
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1995. Bl.a. Gamla industrier i Alvesta 1741-1920-talet. Mellan vision och verklighet-minnesanteckningar av Bengt Johansson
Alvesta:1995. 220x150 mm. Hft. 175s ill sv/v Tryck: Lindströms, Alvesta
80:-
015916
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1996. Bl.a. Alvesta Kommunala Mellanskola 1927-1965. Gammaldags julfirande i Slätthög. Biskopsvisitationer i Norra Allbo under 1600-talet. Moheda marknad. Mossodling i Slätthög
Alvesta:1996. 220x150 mm. Hft. 156s ill sv/v Tryck: Lindströms, Alvesta
80:-
015918
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 1999. Bl.a. Emmigrationen från Norra Allbo. Smedjor i Norra Allbo. Gamla dansbanor
Alvesta:1999. 220x150 mm. Hft. 185s ill sv/v och färg. Tryck: Lindströms, Alvesta
80:-
015919
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 2000. Bl.a. Häradsmärken. Människor och händelser vid gränsen mellan Mistelås och Rydaholm. Benestad by under 1900-talet del 1.
Alvesta:2000. 220x150 mm. Hft. 172s ill sv/v och färg. Tryck: Lindströms, Alvesta
80:-
015920
Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförening 2002. Bl.a. Posten i Alvesta genom tiderna. När man bröt sten i skogen. Stenhuggare. En vandring på våra kyrkogårdar. Lekaryds Pastorats komministerboställe-södra Geramon 1 i Blädinge socken. Halvt sekel i Präst
Alvesta:2002. 220x150 mm. Hft. 181s ill sv/v Tryck: Lindströms, Alvesta
80:-
004775
Andersson, Rune
Moheda kommun 1952-1970. Värendsbygder 1972
Alvesta:Norra Allbo hembygdsförening, 1972. 220x155 mm. Clbd. 170s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söner.
90:-
017695
Henmark, Axel
Småstugebebyggelsen i Ör. Särtryck ur Norra Allbo Hembygdsförenings årsbok Värendsbygder 1959
Alvesta:1959. 220x150 mm. Hft. s79-110 ill sv/v. 2 kartor. Tryck: Elof Lindströms Söner. Tillsk. från förf
60:-
006933
Jonsson, Anne-Beate
Kring en adlig bouppteckning. Särtryck ur Norra Allbo Hembygdsförenings årsbok Värendsbygder 1970
Alvesta:1970. 220x150 mm. Hft. s1-22 ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Söner. Ded. Handlar om Forssa Säteri
40:-
006945
Lindsten, Olof
General Anders Koskulls minnesanteckningar 1692-1743. Särtryck ur Värendsbygder 1951
220x150 mm. Hft. s26-57 ill sv/v Ded. till Häradshövding och fru A.Herrlin
60:-
006934
Vejde, P.G
Landskamrerare Jacob Krögers ekonomiska uppgifter rörande Kronobergs län. Särtryck ur Norra Allbo Hembygdsförenings årsbok Värendsbygder 1958
Alvesta:1958. 220x150 mm. Hft. s43-48 Tryck: Elof Lindströms Söner
40:-
014769
Wilstadius, Paul
Den första fornminnesinventeringen i Allbo härad. "Rannsakningar om gamble antiquiteter och monumenter" från år 1667. Särtryck ur Värendsbygder 1939
Moheda:1939. 220x150 mm. Hft. 11s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms Tryckeri. Ded. till N. Aschan från förf.
60:-
013104
Wilstadius, Paul
Häradsmålaren Sven Sederström från Aringsås. Några biografiska anteckningar. Särtryck ur Norra allbo Hembygdsförenings årsbok Värendsbygder 1939
Moheda:1939. 220x150 mm. Hft. 14s ill sv/v Tryck: Elof Lindströms tryckeri. Ded
60:-
 
åter till toppen